Zijn wij een druppel op de gloeiende plaat die energietransitie heet?

Verbeter de wereld en begin bij jezelf! Aldus Ted Wildenberg in zijn nieuwe blog over de klimaat- en milieumaatregelen in Nederland.

Een blog door Ted Wildenberg

In gesprekken met anderen hoor ik steeds vaker de opmerking dat wij in Nederland veel te strenge milieuregels hanteren ten opzichte van het buitenland. Wat maakt het nog uit dat wij met allerlei zaken zoals stikstof, PFAS, fijnstof, van-het-gas-af of andere zaken bezig zijn terwijl zelfs onze buurlanden nog bezig zijn met het overschakelen van bruinkool naar aardgas en elders in de wereld het plastic via de riolering in zee stroomt? Vanochtend hoorde ik op de radio dat heel New Delhi plat ligt vanwege de luchtvervuiling en een week geleden was op televisie nog te zien dat we beginnen met het opruimen van de plastic-soep maar dat er ondertussen in vele landen het plastic gewoon via de rivieren in zee terecht komt. En dan zijn wij aan het kijken of we nu 0,1 of misschien 0,2 microgram PFAS in de grond mogen toestaan of leggen we bijna de gehele bouw stil in verband met mogelijk te hoge stikstofoxide uitstoot?

Tja, als je de media volgt dan vraag je jezelf best wel eens af waar we mee bezig zijn. Tegelijkertijd is er ook iets anders namelijk dat wij in Nederland al zo ver zijn in onze milieubewustheid dat we het over de details kunnen en moeten hebben. Als je wel eens in het buitenland geweest bent dan kom je er al snel achter dat Nederland in verhouding een schoon land is. Natuurlijk gaan er ook zaken hier fout maar in verhouding doen we het goed. Ik was dit voorjaar in New York City en daar lijkt het wel een tweede wereldland. Men gooit gewoonweg het vuil op straat, benzine is daar goedkoper dan drinkwater en men is vooral bezig met consumeren en let daarbij niet op de mogelijke gevolgen. Als we dit gedrag in Nederland zouden vertonen was ons land binnen afzienbare tijd niet meer bewoonbaar. Dus een klein, druk landje zoals Nederland moet wel goed met zijn omgeving omgaan om het leefbaar te houden.

Ik ben inmiddels al 60 jaar en heb geen kinderen dus na mij de zondvloed. Dat zou wel heel erg egoïstisch zijn om zo met onze aarde om te gaan. Als ik de aarde dusdanig zou misbruiken dat generaties na mij er last van hebben of zelfs niet meer kunnen bestaan dan denk ik dat er ergens in de evolutie iets misgegaan is. Heel simpel gezegd: elke soort probeert zich in stand te houden en als wij mensen de boel dusdanig vervuilen dat dit niet mogelijk is dan doen we echt iets fout.

Verder zijn we in Nederland al erg ver voor wat betreft de kennis over energietransitie. Juist die kennis moeten we uitbreiden, gebruiken en delen zodat andere delen van de wereld ook die stappen kunnen nemen die wij nu al nemen. Niet alleen de kennis maar ook het gedrag wat bij de energietransitie hoort. Wij scheiden netjes het huisvuil, we zijn al over op led-verlichting en we hebben zelfs een verplichting op het maximale vermogen van een stofzuiger! Kortom dat wij mogelijk verder zijn dan andere delen in de wereld wil niet zeggen dat we het rustig aan moeten doen. Wij kunnen de rest van de wereld laten zien wat er al mogelijk is en we mogen daar uiteraard ook aan verdienen, immers in het geval van klimaat en milieu heiligt het doel de middelen.

Hierbij kom ik terug op een kreet die al lange tijd bestaat en mijzelf rust geeft: verbeter de wereld en begin bij jezelf! Door zelf de verantwoording te nemen en het gedrag daarop af te stemmen kun je tegen jezelf en de volgende generaties in alle eerlijkheid beweren dat jij je best doet om deze aarde niet te misbruiken. Natuurlijk gaat het wel eens fout, we blijven immers mensen maar het streven moet er zijn.

Taal selecteren: