Werken aan de mobiliteit voor morgen: hive.mobility is geopend

Vrijdag 5 juli is hive.mobility feestelijk geopend in BuildinG. Hiermee komt er een unieke plek in Noord-Nederland waar er samen gewerkt wordt aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het innovatiecentrum wordt gevestigd aan de Zernikelaan 17.

Met slimme mobiliteit wordt gewerkt aan een veilige, prettige en (economisch) goed bereikbare omgeving. Resultaat bereiken met slimme mobiliteit kan alleen door samenwerken en bundeling van krachten.

Daarvoor is de vrijdag geopende hive.mobility. Bij de Hanzehogeschool Groningen is mobiliteit altijd een belangrijk thema geweest, in verschillende projecten wordt hier aandacht aan besteed. De self-driving challenge en de solar challenge zijn twee mooie voorbeelden waar studentteams strijden om het beste ontwerp. Onderzoekers bijten zich vast in een breed spectrum van mobiliteitsvraagstukken met projecten als H2Grow – op weg met waterstof en het veilig ontwerp en gebruik van digitale technieken in het verkeer. Deelname aan hive.mobility past hiermee uitstekend bij de ambities en missie van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gedreven vanuit het Centre of Expertise Energy en het Marianne van Os Centre of Expertise Ondernemen.

Naast het officiële programmaonderdeel met een ondertekening en het onthullen van de naam en logo was er op 5 juli ook veel te zien en te beleven. Voor elk van de vijf benoemde speerpunten in de gezamenlijke innovatieagenda van hive.mobility werden innovaties gedemonstreerd. Bijvoorbeeld: de waterstofbus, cargobikes, drones, een autonome shuttle, trein en zelfs boot, een elektrische driewieler, het solar racing team, de Hubs, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek, samenwerking in logistieke netwerken en speedpedelecs.

Innovatieagenda

De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd waarin kennisontwikkeling en –toepassing centraal staan:

  1. slimme (stads)logistiek;
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS)
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Samenwerking

Hive.mobility is een kenniscentrum waarin organisaties samenwerken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. En biedt studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. En te participeren in (inter)nationale innovatieprogramma’s. Daarbij staat het op een duurzame wijze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio centraal.Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

Zelf ook bijdragen of heb je vragen? Neem contact op met Steven de Boer of kijk op www.hivemobility.nl.

Taal selecteren: