Voor altijd met elkaar in verbinding: Integratie, klimaat en economie met Klaas van Egmond

​Het zijn de grote vraagstukken van onze tijd: integratie, klimaat en economie. Hoogleraar Klaas van Egmond laat tijdens deze Barn Talk het belangrijke verband zien tussen deze onderwerpen en de grote vraagstukken die hierbij ontstaan.

Deze wereldwijde problemen hebben een gemeenschappelijke oorzaak. De toenemende globalisering en recente vluchtelingenstromen zorgen voor een groot integratie-vraagstuk. Het klimaat met alle veranderingen, milieuproblemen en de energietransitie. Met de crisis nog vers in het geheugen natuurlijk alle financieel-economische ontwikkelingen. Wat is de relatie van al deze problemen? En hoe komen we tot gezamenlijke oplossingen? Zijn deze problemen alleen aan te pakken als ze allemaal met een zelfde doel worden opgelost? Dit stond centraal tijdens de lezing van Klaas van Egmond, jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal.

Over Klaas van Egmond

Prof ir N D (Klaas) van Egmond is als (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid nog enkele dagen per week verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij eerder deeltijd- en voltijd-hoogleraar was. Voordien was hij directeur Milieu van het RIVM en directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (thans PBL) en actief in adviserende en bestuurlijke functies ondermeer als kroonlid van de SER en (nog steeds) als bestuurslid van het NatuurCollege. Hij heeft zijn aanvankelijke natuurwetenschappelijke benadering van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek steeds verder uitgebreid naar de sociaal-culturele en (als mede- initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab) de financieel-economische aspecten.

Taal selecteren: