Voor altijd een dilemma: het klimaat met Wouter van Dieren

Wat is er tussen 1972 en nu gebeurd op het gebied van duurzaamheid en energie? En wat gebeurt er als we die lijn doortrekken naar de toekomst? Hoe kan de energieagenda er dan voor de komende jaren uitzien? En hoe verbinden we die met Noord-Nederland. Dit staat centraal tijdens de lezing van Wouter van Dieren. Jonge ondernemers en professionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal.

Wouter van Dieren werd bij toekenning van de Duurzame Dinsdag Prijs 2017 de Patriarch van het Neder-landse duurzame milieu genoemd. Van Dieren is van alle markten thuis, al bijna 50 jaar lang is hij weten-schapper, auteur, journalist, spreker, adviseur, TV-maker en opinieleider.

Sinds 2010 is hij de grondlegger gastheer van Springtij Forum, het jaarlijkse festival voor de duurzame voorhoede van 600 koplopers uit industrie, financiële wereld, overheid en wetenschap, steeds in sep-tember op Terschelling. Springtij is het grote Forum voor Duurzaamheid met nu 130 partner-organisaties, banken, bedrijven, overheden, wetenschap en NGO’s. Hij is lid van de Club of Rome, lid van de World Academy of Art and Science en Officier Oranje-Nassau en werd geëerd met de Rachel Carson Gold Medal (2006), de WWF Global Merit Award (2012) en de Duurzame Dinsdag Prijs 2017.

De eerste editie van de Barn Talks op EnTranCe is succesvol verlopen. De grote opkomst, betrokkenheid en interactie met de aanwezigen en de inspirerende presentatie van Wouter van Dieren zorgden voor een geslaagde Barn Talk. Dit legt een goede basis voor de volgende edities waarvan de eerste op 7 maart.

Lector energietransitie Klaas Jan Noorman opende samen met Marcel Nieuwenweg de eerste editie waarbij gelijk de focus werd gelegd op de interactie met de aanwezige energieprofessionals. De verschillende vragen uit de zaal geven aan hoe breed dit onderwerp is. Voorbeeld: Kan er door de klimaatverandering een nieuwe ijstijd komen? De focus van deze Barn Talk lag dan ook op het belang van de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan.

Taal selecteren: