Vacature gesloten: PhD Systeemintegratie in de energietransitie

Ben jij een zelfstandig onderzoeker met interesse in systeemintegratie? En ben je sterk in modelleren? Dan is dit een interessante functie voor jou!

Het promotieonderzoek

Binnen de leeropdracht ‘Systeem Integratie’ van EnTranCe wordt onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van een duurzaam energiesysteem bestaande uit verschillende energiebronnen en -dragers (gassen, elektriciteit, warmte). Het gaat hier om een goede inpassing van nieuwe technologie in het totale energiesysteem.  Naast technische aspecten, worden ook economische, organisatorische, juridische, ruimtelijke en sociale aspecten mee in de afweging genomen. Het onderzoek bestaat uit modellering, labexperimenten en praktijkexperimenten in het veld.

De huidige krapte op het elektriciteitsnet belemmert de verdere opschaling van duurzame opwek. Het probleem zit veelal niet op lokaal niveau, maar in het midden- en hoogspanningsnet. De oorzaak daarvan is dat deze netten de gecombineerde invloed ondervinden van grote aantallen opwekinstallaties én een lange doorlooptijd voor capaciteitsuitbreidingen.

Dit promotieonderzoek vindt plaats in het kader van het NO-GIZMOS project. De vraag die hier centraal staat, is in hoeverre het mogelijk is om vanuit de lagere netvlakken bij te dragen aan het oplossen van problemen op de hogere netvlakken, zodat er meer duurzame opwek kan worden aangesloten en het tekort aan netcapaciteit op het hogere niveau wordt verminderd. Concreet plaatsen we batterijen bij huishoudens en bedrijven en proberen hiermee de druk op het middenspanningsnet weg te nemen. In dit project werken we samen met netbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen.

Jouw taken zijn het modelleren van het energiesysteem, analyse van de meetresultaten, optimalisatie van de besturingsstrategie en de extrapolatie naar landelijke impact en andere toekomstscenario’s. Je bouwt hierin voort op reeds ontwikkelde modellen, maar in samenhang met deze modellen is er ook ruimte om eigen methodieken in te brengen.

Daarnaast  onderhoudt je contacten met de praktijkpartners en legt contacten met andere interne en externe partners die relevant zijn voor het onderzoek. Je hebt gedurende de looptijd globaal 80% onderzoek tijd en daarnaast kun je globaal 20% van je aanstelling besteden aan onderwijs-gerelateerde taken bij de Hanzehogeschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van Marten van der Laan, lector systeemintegratie.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij EnTranCe, het Centre of Expertise Energy (CoEE) van de Hanzehogeschool, die als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap wil bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleert EnTranCe, CoEE – in samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen kennisinstellingen – duurzame innovaties. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streeft EnTranCe, CoEE naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren. Onze focus in de energietransitie ligt op lokale en regionale energiestrategieën, verduurzaming van industrie & duurzame gassen, duurzame mobiliteit en systeemintegratie. In onze werkwijze combineren we sociale, economische, juridische, technische en ruimtelijke zienswijzen. We hebben impact in de regio door uitvoering van educatie-, onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van energietransitie en circulariteit.

Wat breng je mee?

Je bent een enthousiaste, zelfstandig werkende onderzoeker, met bij voorkeur enige ervaring rond het thema systeemintegratie. Je bent gericht op samenwerking en co-creatie en bent een teamspeler. Je hebt een vlotte pen, bent initiatiefrijk en resultaatgericht. Je hebt een open houding en zoekt graag samen naar oplossingen.

Je hebt aantoonbare affiniteit met praktijkgericht onderzoek en ervaring met modellering en kennis van elektriciteits(distributie)netten. Bij voorkeur heb je ervaring met wetenschappelijk publiceren.

Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde technisch-economische masteropleiding;
  • Aantoonbare wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden waaronder affiniteit met kwantitatief onderzoek en ervaring met het werken met grote en complexe databestanden;
  • Bij voorkeur een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden wij?

Je krijgt bij ons de mogelijkheid je verder te ontwikkelen als onderzoeker, hbo-docent en je doctorstitel te behalen. De uiteindelijke promotie zal bij de TU Eindhoven plaatsvinden, in nauwe samenwerking met de lector systeemintegratie.

Je hebt de mogelijkheid om je netwerk met mensen uit het werkveld en de wetenschap uit te bouwen. Je gaat werken in een inspirerende multidisciplinaire werkomgeving waar inhoudelijke verdieping mogelijk is en waar binnen een collectief van (docent-)onderzoekers en promovendi onderzoeksvaardigheden worden geprofessionaliseerd. Daarnaast kun je bij ons de Basis Didactische Bekwaamheid-leergang volgen die je opleidt tot ‘start-bekwame’ docent-onderzoeker.

Het salaris voor deze functie bedraagt minimaal € 2.813,- en maximaal € 4.569,- bruto per maand bij een volledige aanstelling conform schaal 10 cao hbo. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor de duur van het promotieonderzoek (in principe vier jaar in totaal). Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over de vacature (1,0 fte, vacaturenummer v22.0300) kun je contact opnemen met lector Systeem Integratie Marten van der Laan, telefoonnummer 06-42541223. Wil je meer weten over de organisatorische kant neem dan contact op met Antoinette Bos, manager operations, 06-53892327.

Word jij onze nieuwe collega?

Stuur via deze link je cv en motivatie.

  • Sluitingsdatum: 8 januari 2023.
  • De eerste gesprekken vinden plaats op: maandag 16 januari 2023.
  • Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
  • Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taal selecteren: