Vacature: PhD Energietransitie (1,0 fte)

Bij EnTranCe - Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen staat een nieuwe vacature open! Ben jij een enthousiaste en zelfstandig werkende onderzoeker, die zin heeft om met het thema systeemintegratie aan de slag te gaan? Wij zoeken een promovendus voor het promotieonderzoek energietransitie.

Het promotieonderzoek
De huidige krapte op het elektriciteitsnet belemmert de verdere opschaling van duurzame opwek. Het probleem zit veelal niet in het lokale netwerk in de directe omgeving, maar in het midden- en hoogspanningsnet. De oorzaak daarvan is dat deze netvlakken de gecombineerde invloed ondergaan van grote aantallen opwekinstallaties én een lange doorlooptijd voor capaciteitsuitbreidingen.

De vraag die in dit project centraal staat, is in hoeverre het mogelijk is om vanuit de lagere netvlakken bij te dragen aan het oplossen van problemen op de hogere netvlakken, zodat er meer duurzame opwek kan worden aangesloten en het gebrek aan netcapaciteit op het hogere netwerk wordt verminderd. Concreet plaatsen we batterijen bij huishoudens en bedrijven en proberen hiermee de druk op het middenspanningsnet weg te nemen.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het MOOI-SIGOHE programma. In dit project werken we samen met netbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen aan bovenstaande probleemstelling. Jouw taken zijn het modelleren van het energiesysteem, analyse van de meetresultaten, optimalisatie van de besturingsstrategie en de extrapolatie naar landelijke impact en andere toekomstscenario’s. Je bouwt hierin voort op reeds ontwikkelde modellen, maar in samenhang met deze modellen is er ook ruimte om eigen methodieken in te brengen.

Wat ga je doen
We verwachten van jou dat je deze vier, voor internationale wetenschappelijke tijdschriften publiceerbare, artikelen schrijft. Deze artikelen vormen de basis voor het proefschrift. Tevens verwachten we dat je regelmatig kennis deelt over de (deel)onderzoeksresultaten binnen het regionale netwerk. Je onderhoudt contacten met de praktijkpartners en legt contacten met andere interne en externe partners die relevant zijn voor het onderzoek. Je hebt gedurende de looptijd globaal 80% onderzoek tijd en daarnaast kun je globaal 20% van je aanstelling besteden aan onderwijs-gerelateerde taken bij de Hanzehogeschool. Binnen de onderzoekstijd werk je ook aan subsidie onderzoeksprojecten die in lijn zijn met je promotie.

Waar ga je werken
Je wordt aangesteld bij het lectoraat Energie Transitie, onderdeel van EnTranCe – Center of Expertise Energy (CoEE) en gevestigd op de Zernike |Campus Groningen. Van daaruit zal je ook worden ingezet voor onderwijs-gerelateerde taken. Ook maak je onderdeel uit van een groep promovendi waarvan er één vorig jaar is gestart.

Eén van de lectoraten binnen EnTranCe is het lectoraat Energie Transitie. Binnen dit lectoraat werkt Marten van der Laan met zijn onderzoeksteam aan de Leeropdracht ‘Systeem Integratie’. Er wordt onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van een duurzaam energiesysteem bestaande uit verschillende energiebronnen en -dragers (gassen, elektriciteit, warmte). Hierbij worden naast technische aspecten, ook economische, organisatorische, juridische, ruimtelijke en sociale aspecten mee in de afweging genomen.

EnTranCe, wil als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleert EnTranCe, CoEE duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen kennisinstellingen. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streeft EnTranCe, CoEE naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

Wat breng je mee?
Je bent een enthousiaste, zelfstandig werkende onderzoeker, die zin heeft om met het thema systeem integratie aan de slag te gaan. Voor deze functie zijn de volgende competenties nodig: gericht op samenwerking en co-creatie, teamspeler, werken in interdisciplinair verband, schrijfvaardig, initiatiefrijk, creatief, zelfstandig, doorzetter, precies, resultaatgericht, goed kunnen plannen en organiseren. Je hebt een open houding, je wilt samen zoeken naar oplossingen en bent iemand die verbinding wil en kan maken.

Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met praktijkgericht onderzoek, heb je ervaring met modellering en kennis van elektriciteits(distributie)netten. Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel het Nederlands als Engels. Verder heb je het vermogen om sociaal-economische kennis te vertalen naar relevant bachelor en master onderwijs voor (sociaal juridische) professionals. Bij voorkeur heb je ervaring met wetenschappelijk publiceren.

Daarnaast heb je:
– Een afgeronde technisch-economische masteropleiding, die maximaal 4 jaar geleden is afgerond
– Aantoonbare wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden waaronder affiniteit met kwantitatief onderzoek en ervaring met het werken met grote en complexe databestanden.

Wat bieden wij
Je krijgt bij ons de mogelijkheid je verder te ontwikkelen als onderzoeker, hbo-docent en je doctorstitel te behalen. Ook heb je de mogelijkheid om je netwerk met mensen uit het werkveld en de wetenschap uit te bouwen. Je gaat werken in een inspirerende multidisciplinaire werkomgeving waar inhoudelijke verdieping mogelijk is en waar binnen een collectief van (docent-)onderzoekers en promovendi onderzoeksvaardigheden worden geprofessionaliseerd. Daarnaast kun je bij ons de Basis Didactische Bekwaamheid-leergang volgen die je opleidt tot ‘start-bekwame’ docent-onderzoeker.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie is minimaal € 2.705,- en maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledige aanstelling conform schaal 10 of 11 conform cao-hbo. De exacte inschaling hangt af van opleiding en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor de duur van het promotieonderzoek (in principe vier jaar totaal). Regelmatig vindt er een voortgangsevaluatie plaats. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.

Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Informatie
Voor inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met lector Systeem Integratie Marten van der Laan, telefoonnummer 06-42541223.

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je cv en motivatie via de sollicitatiebutton op deze pagina. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 11 maart 2022.

Status vacature
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Taal selecteren: