Vacature: Lector economische vraagstukken binnen de energietransitie

Voor het Lectoraat juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie zijn wij op zoek naar een Lector economische vraagstukken.

Voor het Lectoraat juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie zijn wij op zoek naar een Lector economische vraagstukken.

Het Lectoraat juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

De centrale vraag binnen het lectoraat is: Hoe ga je in de – regionale – energietransitie economisch-juridische uitdagingen aan en hoe maak je ondernemerskansen waar of creëer je ruimte daarvoor?

In energietransitie-processen is behoefte aan begeleiding door verschillende specialisten met juridische en economische kennis. Door de omvorming van het lectoraat Energie & Recht naar een zelfstandig lectoraat ‘Juridische en economische vraagstukken binnen de Energietransitie’ met drie leeropdrachten, kunnen dit soort vragen uit de beroepspraktijk over juridische en economische vraagstukken rondom de energietransitie beter en in samenhang beantwoord worden, wordt het Centre of Expertise Energy versterkt, zullen meer studenten en docenten uit juridische en economische opleidingen betrokken worden bij het Centre of Expertise Energy onderzoek en goed inzetbare young professionals worden afgeleverd. Studenten van de Hanzehogeschool kunnen als onderdeel van hun opleiding een energieroute volgen, deze routes zijn multidisciplinair. Zo kunnen we met elkaar werken aan de strategische Hanzehogeschool ambitie ‘Energietransitie en circulariteit, duurzaamheid met en voor iedereen’.

Wat ga je doen?

Je stelt de onderzoeksagenda op themaniveau op, stelt in het kader daarvan een team samen en bouwt onderzoeksvolume op. Dit doe je in sterke verbinding met andere lectoren van EnTranCe die allen denken en handelen vanuit het perspectief dat de meerwaarde van EnTranCe zit in de integraliteit van de disciplines, zoals systeemintegratie, economie, recht, gedrag en communicatie, en wind- en waterstof.

Binnen de energietransitie onderzoek je de mogelijkheden hoe nieuwe innovaties in de energietransitie verzilverd kunnen worden. Je onderzoekt en kan economisch inzichtelijk maken welke (alternatieve) verdienmodellen het meest geschikt zijn en bedenkt oplossingen voor de complexere economische vraagstukken.

Je vergroot de kennisbasis van het Lectoraat op economisch gebied, zodat het interdisciplinaire karakter van het energietransitie onderzoek wordt vergroot.

Je onderzoek draagt bij  aan een versterking van de beroepspraktijk en (energie-) professionals. Relevante partijen als het regionale MKB-VNO-NCW, regionale en lokale overheden, prosumers, (woning)coöperaties, lokale gemeenschappen, energiebedrijven en andere (kennis-)instellingen zullen worden betrokken bij het onderzoek, het onderwijs en de valorisatie van de opbrengsten van de leeropdracht.

Wat betreft het onderwijs zorgt de leeropdracht voor de verdere ontwikkeling van:

 • De leerlijnen Energie van het onderwijs door aanbieden van flexibele, veelal multi- en interdisciplinaire, projecten en opdrachten voor tweede-, derde- en vierdejaars studenten.
 • De energiemasters en mogelijk de Master Interdisciplinary Business Professional en de master Toegepast Recht (i.o.).
 • De innovatiewerkplaatsen en de minoren.

Onderzoeksleider

Als onderzoeksleider geef je leiding aan het lectoraat, bestaande uit studenten, onderzoekers en docent-onderzoekers. Je presenteert bevindingen binnen het wetenschappelijke en publieke debat en bent de brug tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Verbindend leiderschap is je natuurlijke kracht. Waar nodig  prioriteer, stuur en coach je in een soms veeleisende en steeds ‘bewegende’ werkomgeving.

Waar ga je werken?

Centre of Expertise Energy

Je gaat werken bij EnTranCe, het Centre of Expertise Energy (CoEE) van de Hanzehogeschool, die als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap wil bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleert EnTranCe, CoEE – in samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en anderen kennisinstellingen – duurzame innovaties. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streeft EnTranCe naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

Instituut voor Business, Marketing & Finance

Het Instituut voor Business, Marketing & Finance, onderdeel van de Hanzehogeschool, biedt een innovatief en praktijkgericht aanbod van opleidingen. Ons instituut is verbonden aan het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen dat zich richt op kennisontwikkeling via toegepast onderzoek. Zij ondersteunen (student)starters van de Hanzehogeschool Groningen en MKB-ondernemers in de noordelijke regio.

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd op een relevant onderwerp.
 • Je bent in staat om kosten/baten analyses te maken, beleidsvoorstellen te schrijven, invloeden te begrijpen, haalbaarheidsberekeningen uit te voeren en alternatieven te kunnen doorberekenen. Daarnaast begrijp en implementeer je alternatieve verdienmodellen.
 • Analytisch, conceptueel sterk en goed in het schrijven van adviesrapportages en subsidieaanvragen.
 • Je weet onderzoekers, docenten en studenten te enthousiasmeren voor het lectoraat.
 • Aantoonbare ervaring met het onderwerp energietransitie.
 • Ervaring met het verwerven van opdrachten en/of subsidies.
 • Een stevig netwerk in het bedrijfsleven en kennisinstellingen binnen de energietransitie.

Binnen de Hanzehogeschool geloven we in het potentieel en de diversiteit van individuen. We erkennen dat talent en vaardigheden op verschillende manieren tot uiting komen. Hoewel we voor deze functie een specifiek profiel hebben, moedigen we je ook graag aan te reageren als je buiten de gestelde criteria valt. In overleg bepalen we dan ook je inschaling. Vertel ons in je sollicitatie hoe jij denkt een positieve bijdrage te leveren aan de opdracht en je rol als onderzoeksleider.

Wat bieden wij?

Je krijgt veel ruimte om je eigen pad in te zetten; eigen initiatief wordt gewaardeerd. Samen met jou kijken we naar een goede invulling van je takenpakket. Je komt terecht in een prettige werkomgeving met een informele werksfeer binnen een sterk groeiende context. Dat geeft dynamiek en perspectief.

Het salaris bedraagt minimaal € 5.688,- en maximaal € 7.940,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 15 cao-hbo. Je wordt benoemd in de functie van Lector b.

Wij bieden een dienstverband voor de eerste lectoraatsperiode van vier jaar. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.

Informatie

Voor meer informatie over deze vacature (0,6-0,8 fte, vacaturenummer v23.0161) kan je contact opnemen met Jan Jaap Aué, directeur Entrance, Center of Expertise Energy, telefoonnummer 050-595 4680. Hij is tijdens de vakantie tussen 21-25 augustus bereikbaar.

Word jij onze nieuwe collega?

Stuur dan je cv en motivatie via deze link.

 • Sluitingsdatum is 27 augustus 2023.
 • De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdag 1 september 2023.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.
 • Wij vragen nieuwe medewerkers om bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Taal selecteren: