Uitreiking scriptieprijs Energy for Society

Op donderdag 1 juli 2021 is de Frits Dröge scriptieprijs uitgereikt aan de studenten van studiejaar 2018 en 2019. Peter van Hoeken, Pieter Tichelaar, Denise Lee en Joline Teisman vielen in de prijzen. De uitreiking vond plaats in de Energy Barn en de studenten kregen de prijs uitgereikt door gedeputeerde Nienke Homan en (mede)oprichter van EnTranCe Wim van Gemert.

Uitstekende scripties

De scripties werden beoordeeld op de onderzoekskwaliteit, leesbaarheid en de gegeven presentatie. Ook is gekeken naar welke concrete impact de scriptie heeft op (de versnelling van) de energietransitie. De multidisciplinaire invalshoek was daarnaast een beoordelingscriterium en tot slot is gekeken naar in hoeverre de student rekening hield met de verschillende belangen en behoeften van de betrokken partijen.

Winnaars studiejaar 2019

Pieter van Hoeken won de eerste prijs voor studiejaar 2019. Hij kreeg een geldprijs van 500,- euro voor zijn scriptie over het opschalen van waterstofgebruik. Voor zijn scriptie verdiepte Pieter zich in de samenwerkingsprocessen van betrokken partijen van zijn opdrachtgever Stork. Dat deed hij vanuit verschillende perspectieven waarbij de nadruk lag op de sociologische uitdagingen. Hij onderbouwt de stelling dat een samenwerkingsverband te verkiezen is boven een projectteamorganisatie om het transitieproces van groene waterstaf als vervanger van aardgas te versnellen. De jury vindt dat zijn scriptie uitdagend en origineel onderzoek levert met bruikbare resultaten voor zowel de opdrachtgever als voor andere organisaties. Daarnaast vindt de jury het bewonderenswaardig dat Pieter met zijn 55 jaar en een schat aan ervaring, zich heeft aangemeld bij deze master omdat hij graag een bijdrage wil leveren aan de energietransitie.

Pieter Tichelaar won de tweede prijs t.w.v. 250,- euro. Zijn scriptie ging over hoe de wachttijd in het OV als prettiger kan worden ervaren, met de nadruk op comfort en veiligheid. Conclusie van zijn onderzoek was o.a. dat de veiligheid een belangrijke factor is in de ervaring van wachten, vooral voor vrouwelijke reizigers. De jury is erg onder de indruk van Pieter zijn doorzettingsvermogen en leercurve wat ook resulteert in een goede en toegankelijke scriptie met waardevolle aanbevelingen.

Winnaars studiejaar 2018

Denise Lee won de eerste prijs met haar scriptie over de acceptatie van een nieuwe technologie genaamd “EnergyCoin Community Dashboard”. Dit platform stimuleert duurzaam gedrag in de vorm van beloningen en feedback. Denise heeft onderzocht hoe deze technologie geaccepteerd kan worden.  De jury was onder de indruk van de complexe statistische methode die ze op uitstekende wijze heeft toegepast. Ook geeft Denise een sterke onderbouwing voor de macht van de consument. Het dashboard geeft inzicht in dagelijkse, (niet)duurzame handelingen van individuen. Zo kunnen deelnemers bijdragen aan een CO2-arme wereld en door het dashboard door te ontwikkelen tot een buurtdashboard, wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast noemt de jury dat Denise duidelijke aanbevelingen geeft waarmee de opdrachtgever een gerichte volgende stap kan zetten in het uitwerken van de Dashboard.

Joline Teisman won de tweede prijs. Voor haar scriptie heeft ze een digitaal informatie- en participatieplatform ontwikkeld voor gemeenten en energiecoöperaties. Dit platform kan de warmtetransitie naar groen gas of warmtenetten versnellen. De specifieke aanbeveling is om dit platform te gebruiken om het draagvlak, de zorgen en wensen van lokale stakeholders in de eerste initiatiefase te inventariseren. De jury vindt deze scriptie een mooi voorbeeld van een helder en heel goed leesbaar verslag van interdisciplinair onderzoek waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn geweest.

Uitreiking door Nienke Homan en Wim van Gemert

De prijs werd uitgereikt door Wim van Gemert en gedeputeerde Nienke Homan, die de energietransitie in haar portefeuille heeft. Wim van Gemert is een van de (mede)oprichters van wat tegenwoordig EnTranCe – Centre of Expertise Energy is. Bij EnTranCe werken overheden, ondernemers, onderzoekers, docenten en studenten samen aan vraagstukken uit de energietransitie.

Nienke Homan is onder de indruk van het niveau van de scripties: ‘De studenten hebben zich over zeer relevante en actuele onderwerpen gebogen. Daarbij hebben ze theorie en praktijk met elkaar verbonden en ook vooruit gekeken naar toepassing op een breder niveau of toekomstig gebruik door bedrijven, overheden en organisaties. Deze inzichten en adviezen kunnen de ontwikkelingen versnellen en daarmee van grote betekenis zijn voor de energietransitie. In Groningen werken we aan de toekomst van Nederland!’

 

Frits Dröge

De Frits Dröge Scriptieprijs is in het leven geroepen als eerbetoon aan de helaas te jong overleden programmamanager van de master Energy for Society. “Frits heeft samen met zijn docententeam de master ontwikkeld en door het accreditatieproces geloodst.” vertelt Peta de Vries, Dean van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool. “Zonder Frits Dröge was deze master er niet geweest.”

Taal selecteren: