Uitkomsten energieprojecten geven impuls aan energietransitie

Binnen Innovatiewerkplaats EnTranCe werken studenten samen met stakeholders en docentonderzoekers aan opdrachten en onderzoeken die bijdrage aan de energietransitie. Op donderdag 23 en woensdag 29 januari presenteerden studenten hun onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Op Ameland
Op donderdag 23 januari namen ruim twintig studenten de boot naar Ameland met als bestemming de Waddencampus in Nes. De studenten presenteerden hier hun onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Bijvoorbeeld over het project ‘Buren geeft Energie’, een initiatief van het Convenant Duurzaam Ameland, IWP EnTranCe en Dorpsbelang Buren. Studenten hebben onderzocht hoe Buren als eerste dorp van Ameland CO2 neutraal kan worden. Het project wordt als voorbeeld voor de rest van Ameland opgezet. Ook op Ameland een onderzoek gericht op het beïnvloedbare gedrag van de toeristen om de toeristische sector blijvend duurzamer te maken. Er is door een enquête in kaart gebracht wat het gewenste comfort- en gastvrijheidsniveau is en in welke mate de toerist bereid is om duurzame keuzes te maken.
Ook de Waddencampus bericht over de presentaties van de studenten op Ameland. Dat nieuwsbericht kunt u hier nalezen.

Smart contract, smart idee
Op woensdag 29 januari was het in de EnergyBarn en op EnTranCe de beurt aan de studenten die binnen de thema’s Energy Governance en Sustainable Buildings hadden gewerkt. Met deze lichting, naast studenten van de Hanzehogeschool, ook studenten van het Drenthe College in Emmen. Studenten van de opleiding Retail en de opleiding Commercie hebben onderzoek gedaan op Sportcentrum Kardinge en de omliggende bedrijven naar de mogelijkheden om dit gebied op termijn energieneutraal te maken. Studenten van het Instituut voor Rechtenstudies hebben onderzoek gedaan naar de juridische kaders omtrent blockchain en smart contracts. De Gemeente Groningen wil een proef uitvoeren waarbij blockchain-technologie bij een tiental huishoudens zal worden geplaatst. Met deze technologie kunnen de aangesloten huishoudens de elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen, rechtstreeks virtueel delen met hun buren. De onderlinge uitwisseling van energie wordt geautomatiseerd middels een smart contract.

Toekomstbestendig bouwen
Binnen het thema Sustainable Buildings is door studenten gewerkt aan energiesystemen die worden gekoppeld aan de geodetische koepels, zogenaamde Domes. De opdrachten binnen dit thema gaan over innovatie en transitie in de bouw, transitie in CO2 emissie, transitie in huisvesting. Op verschillende schaalniveaus wordt gewerkt aan prototype Dome; op de Zernike Campus, ontwikkeling met externe stakeholders op een terrein in Haren en verkenning van een wijk in een dorp buiten Groningen.

De diversiteit was groot en dat moet ook want de energietransitie doet een groot beroep op nieuwe vakmensen, professionals en onderzoekers die vanuit alle vakgebieden, dus voorbij techniek en engineering, een duurzame toekomst kunnen invullen.

Meer weten?
Dit boekje is een bundeling van de posters waarop de studenten laten zien wat de resultaten zijn, de voortgang en soms ook de uitdagingen van hun project of afstudeeropdracht.

Vlog
Suzan Langebeeke is tweedejaars Built Environment. Samen met drie andere studenten heeft ze tien weken onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet in het dorp Buren op Ameland. Ze heeft regelmatig een vlog gemaakt. Bekijk deze hier:
Week 1: https://youtu.be/nKJifW-uzJY
Week 2: https://www.youtube.com/watch?v=lXpqUZJ-D7E&t=20s
Week 3: https://www.youtube.com/watch?v=E3V7OULeqTM
Week 4: https://www.youtube.com/watch?v=KxKMldrUpoA
Week 8: https://youtu.be/4i3TXTEWTP8

Taal selecteren: