TransFuture Festival: krachten bundelen in transitie naar nieuwe energie

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Nu het kabinet heeft aangekondigd dat de gaswinning in Nederland in 2030 volledig wordt stopgezet rijzen er steeds meer vragen rondom energietransitie. Het Noorden is hiermee al jaren intensief bezig en is niet voor niets koploper in de energietransitie. Tijdens het TransFuture Festival komt de regio samen voor de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op energiegebied.Op woensdag 27 juni is energieproeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool Groningen voor het vierde jaar op rij het decor voor TransFuture: het festival over nieuwe energie. Tijdens een gevarieerd programma van lezingen, workshops en een innovatiemarkt laten bedrijven, overheden en kennisinstellingen zien op welke wijze zij bezig zijn met vraagstukken rondom nieuwe energie.Energieneutraal in 2035

Onder meer de gemeente Groningen presenteert zich tijdens het festival. De gemeente is al jaren bezig met een slagvaardig energie- en klimaatbeleid om zodoende haar ambitie te realiseren om in 2035 een energieneutrale stad te zijn. Wat hierin de stand van zaken is, maar ook wat er de komende jaren nog op ons af komt, laat de gemeente zien tijdens het TransFuture Festival.Diederik Samsom op missie: aardgasvrije woonwijken

Speciaal voor het TransFuture Festival is er een midzomeravond-editie van de BarnTalks met Diederik Samsom. De oud-PvdA leider heeft zich sinds vorig jaar volledig toegelegd op de energietransitie. Als groene adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf EBN én als onderhandelaar voor het landelijke Klimaatakkoord heeft hij een missie: aardgasvrije woonwijken. Nederland moet volgens Samsom overstappen op andere energie zoals geothermie, ofwel aardwarmte. Hierbij wordt water van grote diepte uit de ondergrond opgepompt. ”Iedereen weet dat aardgas geen toekomst meer heeft”, zegt Samsom. De gevolgen door de Groningse aardbevingen geven volgens hem ”extra urgentie” aan het afscheid nemen van aardgas.EnTranCe, Centre of Expertise Energy

EnTranCe is de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs, bedrijvigheid en innovatie op het gebied van energietransitie. Als onderdeel van de New Energy Coalition wil EnTranCe, samen met de regio, een leidende rol spelen in het realiseren van nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie en het versterken van de regionale kenniseconomie.Het TransFuture Festival is op woensdag 27 juni en begint om 12.00 uur. Het festival is gratis te bezoeken en toegankelijk voor iedereen.

MEER INFORMATIE

Taal selecteren: