Terugblik slotbijeenkomst Bio P2G

Afgelopen 26 juni vond de slotbijeenkomst van het RAAK project Bio Power to Gas plaats in de EnergyBarn. Met ruim 50 deelnemers aan de bijeenkomst kijken wij terug op een geslaagd event.

De bijeenkomst werd afgetrapt door projectleider Jan Peter Nap en werd voorgezeten door dagvoorzitter Charles van Sandvoort. Tijdens het ochtendprogramma kwamen sprekers aan bod die een bredere context boden aan het project. Zo sprak Ruud Paap van New Energy Coalition / Groen Gas NL over de rol van groen gas in de energietranstie met aandacht voor kosten en aandeel van groen gas in de toekomst. Petrus Postma van BLOC nam de bezoekers op een inspirerende wijze mee in de wereld van CO2 en liet zien hoe we nu, en in de toekomst, CO2 kunnen inzetten. Petrus gaf met vele voorbeelden aan hoe CO2 nu al ingezet wordt, zoals bijvoorbeeld in de tuinbouw waar tuinders CO2 inzetten als meststof om bijvoorbeeld paprika’s beter te laten groeien. Ook liet hij zien dat CO2 goed op te slaan is in lege gasvelden op de Noordzee. Derde spreker Gijs Kreeft liet zien dat er juridisch ook nog een en ander te regelen valt rondom Bio Power tot Gas zoals vergunningen en belastingen. Hij stelde vragen als wat voor activiteit Bio Power to Gas is en wie zich er mee mag bezig houden.

Gedurende de pauze was er de gelegenheid om een rondleiding te volgend op EnTranCe waar velen gebruik van maakten. Na de pauze werd het project inhoudelijk besproken en kwamen de tecnische en economische resultaten aan bod alsmede de milieuaspecten ervan. Er werd een toekomst perspectief geschetst voor energieopslag, de potentie en de kosten van biologische methanisering.

U kunt alle presentaties van de dag hier terug zien: Slotbijeenkomst_BioP2G_26062019_online.

Taal selecteren: