Terugblik op de International Small Wind Turbine Contest (ISWTC)

Aan het begin van de zomer vond de jaarlijkse wind turbine wedstrijd plaats in de EnergyBarn. De wedstrijd bestond uit twee delen: Het testen van de wind turbines bij de TU in Delft en een eindsymposium in de Barn.

Het eerste deel

De eerste 4 dagen van de ISWTC vonden plaats in de Open Jet Facility (OJF) van de TU Delft. Elk team had een tijdslot van 3 uur waarin ze hun windturbine dienden te installeren en testen. De organisatoren bedienden de windtunnel en namen vermogensmetingen bij verschillende windsnelheden. Tijdens het testen waren 3 juryleden aanwezig. Zij controleerden of alles volgens de reglementen ging en inspecteerden de windturbines om deze van scores te voorzien. De juryleden waren: Rob Rudolf (Vestas), Jessica Hollierhoek (JEHO, ECN.TNO), en Bruce LeBlanc (PhD kandidaat op de TU Delft). Veel nieuwe innovaties zijn door de studenten toegepast in de wereld van kleine wind turbines zoals o.a.: alternatieve kost reducerende productiemethoden voor de bladen, controlesystemen met bladhoekcontrole, digitale monitoringsystemen, en zelfs eigen anemometers om de windtunnel snelheid te verifiëren.

Het tweede deel

Na de testen in de windtunnel verplaatste de wedstrijd zich naar Groningen. Op vrijdag 5 juli vond het eindsymposium plaats in de EnergyBarn. De aanwezige teams, juryleden, en andere geïnteresseerden luisterden aandachtig naar twee gastprekers. De eerste, Roel Kamerling van het TU Delft Global Initiative, vertelde over mogelijkheden voor het implementeren van kleine winturbines in ontwikkelingsgebieden. Ook gaf hij een opzet voor de uitbreiding van de regelementen voor volgende jaren door duurzame ontwerpcriteria toe te voegen. De tweede presentatie kwam van Prof. Dr. Gerard van Bussel, van de TU Delft. Hij gaf een geschiedenisbeeld over de vindingrijkheid van oude wind molens en hun ontwerpers (de zogeheten Mill Wrights) en hoe de huidige ontwerpers hier lessen uit kunnen leren. Tussen beide presentaties was het woord aan de studententeams. Zij gaven presentaties waarin ze hun ontwerp(proces) en hun resultaten toelichtten.

Na de presentaties had de jury de lastige taak om voor elk team de totaalscore vast te stellen en de prijzen te verdelen. Deze totaalscore bestond uit: de windtunnel resultaten, het ontwerprapport, de presentaties op het symposium, en een poster van de windmolen.

En de winnaars zijn…

Uiteindelijk is het de jury gelukt en zijn er drie prijzen vergeven.

  • De prijs voor de beste verticale as windturbine is gewonnen door de Deense Technische Universiteit (DTU)
  • De prijs voor de hoogste energieproductie is gewonnen door de Ain Shams Universiteit uit Egypte
  • En de prijs voor de hoogste overall score is gewonnen door de Deense Technische Universiteit (DTU)

De Hanzehogeschool Groningen feliciteert alle teams met hun deelname, de innovatieve ontwerpen, en in het speciaal de winnaars. De wedstrijd van volgend jaar vind eind mei plaats samen met de Science of Making Torque conferentie in Delft. We hopen alle teams die dit jaar meegedaan hebben daar weer terug te zien en verwelkomen nieuwe teams! Meer informatie over de ISWTC 2020 komt te staan op de interne webpagina van de ISWTC op hanze.nl.

Taal selecteren: