Terugblik Barn Talk | Windvangers en Blikvangers

Op woensdag 12 mei was de Barn Talk over windenergie met de titel Windvangers en Blikvangers online te volgen. Een gesprek over de balans tussen sociale acceptatie van de omwonenden van deze kolossen versus het rendement en de noodzaak van windenergie. Met tafelgasten van RVO, RWE, Green Trust en onze eigen lector Windenergie Gerard Schepers en onderzoeker Niels Adema kwam e r o.l.v. Marcel Koenis een interessant gesprek op gang over de verschillende technologische, economische en sociale aspecten rondom de inzet van windmolens op land.

Tijdens de uitzending schudde Schepers de luisteraars nog even wakker met een geschiedkundig feit: ook vroeger keek men sceptisch naar de molens in het Nederlandse landschap. Er werd geklaagd over de grote hoeveelheid molens ook toen vonden sommigen dit al horizonvervuiling. Een terugkerend fenomeen? Terugkijken van deze Barn Talk kan hier:

Taal selecteren: