Systeemintegratie uit de startblokken!

Op woensdag 26 oktober van 12:00 – 13:00 uur organiseert EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool een lunchsessie over de learning community systeemintegratie. Marten van der Laan, lector systeemintegratie aan de Hanzehogeschool Groningen vertelt over het belang van de learning community. Aansluitend schuiven diverse aanjagers van lopende projecten aan om hen ervaring met de learning community te delen. De lunchsessie kan online bijgewoond worden via een livestream. Na aanmelding ontvang je een e-mail met daarin een link naar de livestream. De eerste 20 aanmeldingen ontvangen een lunchbox thuisgestuurd!

Het programma:

  • Marten van der Laan (Hanzehogeschool Groningen) en Henmar Moesker (Hanzehogeschool Groningen) geven een introductie over de learning community systeemintegratie.
  • Joep Poot (Gemeente Groningen) vertelt over het FLEXPOST-project.
  • Herbert Colmer (Groningen Seaports) deelt zijn ervaring met het SynergyS-project.
  • Een stakeholder uit de learning community systeemintegratie licht het belang van de learning community toe.

Het SynergyS-project
SynergyS is een project gericht op het MMIP13 thema systeemintegratie van de Topsector Energie. Het doel van het project is een slim werkend besturingsmechanisme voor multi-commodity energiesystemen (MCES) experimenteel toe te passen in de gebouwde omgeving, de industrie en in hun onderlinge samenhang. Het mechanisme wordt in de praktijk getest bij EnTranCe – Centre of Expertise Energy voor het industriële deel en TU Delft Green Village test het deel voor de gebouwde omgeving.

Herbert Colmer van Groningen Seaports schuift aan als één van de pioniers van het project. Hoe kunnen we een hybride energiesysteem met elektriciteit, waterstof en warmte maken dat veilig, robuust, betrouwbaar én betaalbaar is, ook onder extreme omstandigheden?

Het FLEXPOSTS-project
FLEXPOST is een project van JPI Urban Europe waarin met een Nederlands en een Deens deelproject gekeken wordt naar Positive Energy Districts (PED’s). Het doel van FLEXPOSTS is om reproduceerbare strategieën te bieden voor het verbeteren van het proces van het maken van PED’s, met nadruk op het betrekken van belanghebbenden én om reproduceerbare innovatieve bedrijfsmodellen voor flexibele energiesystemen te creëren. FLEXPOSTS past een interdisciplinaire benadering toe voor de integratie van energie en stadsplanning. Deze aanpak wordt gedemonstreerd in twee demosites, Zwette VI (Leeuwarden, Nederland) en Aalborg Oost (Denemarken).

Joep Poot van Gemeente Leeuwarden is tafelgast en deelt zijn ervaring. Hoe wordt de netcongestieproblematiek aangepakt, die verdere stedelijke ontwikkeling en toepassing van flexibiliteit in de weg staan?

Taal selecteren: