Events

Event

Barn Talk | De Energiemarkt

De stroomprijzen vliegen door het dak en de overheid grijpt in. Dit roept veel vragen op bij de gehele samenleving. In de Barn Talk van 5 oktober gaan we daarom in debat over de energiemarkt.

Event

Systeemintegratie uit de startblokken!

Op woensdag 26 oktober van 12:00 – 13:00 uur organiseert EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool een lunchsessie over de learning community systeemintegratie. Marten van der Laan, lector systeemintegratie aan de Hanzehogeschool Groningen vertelt over het belang van de learning community. Aansluitend schuiven diverse aanjagers van lopende projecten aan om hen ervaring met de learning community te delen. De lunchsessie kan online bijgewoond worden via een livestream

Afgelopen events

Event

Barn Talk 7 september | Özcan Akyol

Op 7 september trapt Özcan Akyol de eerste Barn Talk na de zomer af in de Energy Barn te Groningen! Özcan ‘Eus’ Akyol spreekt zoals hij schrijft. Recht voor zijn raap en hij spaart niets of niemand..

Event

New Energy Forum 2022 | Breaking Barriers

Het thema van New Energy Forum dit jaar is: Breaking Barriers. Houd deze pagina in de gaten voor updates over het programma!

Event

Barn Talk 11 mei | Wonen op waterstof

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Welke alternatieven zijn er? Hoe werken deze alternatieven in de praktijk en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? In de plannen wordt ingezet op waterstof als veelbelovend onderdeel van de energiemix van de toekomst. En hoewel de uitvoer van deze landelijk plannen nog in de toekomst ligt, moeten we nú aan de slag om op tijd klaar te zijn. In deze Barn Talk delen Kees Boer (Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen), Bastiaan Meijer (RENDO) en Jarig Steringa (Gasunie) hun kennis: wat is er nodig voor de uitrol en opschaling van waterstof op lokaal, regionaal en nationaal niveau?

Event

Barn Talk 6 april | Desinformatie: is kennis hét wapen van de energieprofessional in hun strijd tegen desinformatie?

Desinformatie wordt een steeds groter risico voor onze samenleving. We worden overspoeld door beelden en informatie, maar hoe weet je nu wat je kunt geloven en wat niet? Feiten worden anno 2022 vaker in twijfel getrokken en de brengers van feiten worden steeds vaker bedreigd. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen de wetenschap en de samenleving. Kunnen we dit nog voorkomen?

Event

Barn Talk 2 maart | Raadsleden: radeloos over energiearmoede?

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Om te polsen hoe gemeenteraadsleden strijden tegen de energiearmoede in hun omgeving, voelen masterstudenten van de Hanzehogeschool Groningen deze lokale politici aan de tand over hun toekomstvisie. Hoe staat het er voor met hun invloed, kennis en lef?

Event

Online opening eerste testlocatie voor waterstoftechniek (WING)

Online opening waterstofnetwerk WING + middag vol lezingen over innoveren met waterstof Het eerste publiekelijk beschikbare testnetwerk in Nederland voor waterstof wordt op de middag van dinsdag 18 januari geopend in Groningen. Wederom bewijst Noord-Nederland hiermee haar positie als Hydrogen Valley. Met dit gloednieuwe Waterstof Innovatie Netwerk Groningen (WING) kan het midden- en kleinbedrijf (zoals netwerkbeheerders, installateurs en andere technische organisaties) trainingen met waterstof voor hun personeel organiseren, fysieke tests uitvoeren en hun technologie demonsteren. Het testnetwerk is te vinden in de energietransitie-proeftuin van EnTranCe - Centre of Expertise Energy op de Zernike Campus van de Hanzehogeschool.

Event

Barn Talk 12 januari | (Energie)data: heilige graal of valse hoop voor de energietransitie?

Ons gedrag is onlosmakelijk verbonden met de snelheid van de energietransitie, maar hoe meet je of ons gedrag succesvol is? Bevolkingsonderzoek Energysense verzamelt data en geeft inzicht in gedrag en energiegebruik van bewoners. Daarmee kunnen huishoudens en organisaties ontdekken of hun gedrag, ideeën en interventies ook echt bijdragen aan de energietransitie.

Event

Barn Talk 1 december | De industrie moet dealen met klimaatplicht. Hoe gaat ze dat doen?

Dat de klimaatplicht zal worden ingevoerd staat inmiddels als een paal boven water. Bedrijven moeten hun organisatie, dochterondernemingen en diensten binnenkort in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Klimaatneutraal in 2050 met een tussendoel in 2030. In deze Barn Talk voelen we de industriële multinational Nobian - de moeder van de chemische cluster in de Eemshaven en Europees leider in de productie van essentiële chemicaliën voor industrieën - aan de tand over hoe zij deze plicht gaan vervullen. Is het überhaupt haalbaar om dit als commercieel bedrijf te doen?

Event

Barn Talk 3 november | Energietransitie in Groningen: wat betekent dat voor mijn werk en mijn portemonnee?

Een eerlijke en sociale energietransitie, daar staan FNV en Milieudefensie voor. Maar hoe ziet dit er uit? En wat betekent deze transitie voor werk, inkomen en woonlasten van burgers? Hoe kan de energietransitie en -besparing ècht voordelig zijn voor burgers? Welke kansen biedt de energietransitie voor fatsoenlijke werkgelegenheid?

Event

Symposium systeemintegratie | voorprogramma lectorinstallatie Marten van der Laan

Voorafgaand aan de lectorinstallatie van lector Marten van der Laan (Systeemintegratie in de energietransitie) wordt een mini-symposium gehouden in de Energy Barn. Verschillende ondernemers komen aan het woord over hun bijdrage aan systeemintegratie in de energietransitie.

Event

CO2-uitstoot verminderen: wat kunnen we leren van het tropisch regenwoud?

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor ruwweg een derde van de CO2-uitstoot in ons land. Op weg naar een CO2-neutrale industrie in 2050 is het doel dat deze schadelijke emissies met de helft zijn teruggebracht in 2030. De reductie staat hoog op de agenda van de industrie, maar de resultaten blijven achter. Individueel behalen bedrijven die hiermee aan de slag gaan hun doelen niet, is samenwerken met ‘de buren’ misschien een oplossing? En wat kunnen hierin leren van de natuur?

Event

Barn Talk met Ruud Koornstra

Op woensdag 1 september trappen we het nieuwe seizoen af met een Barn Talk over de mogelijkheden die er zijn om van de wereld (weer) een paradijs te maken met behulp van de energietransitie. Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer in hart en nieren en nationaal energiecommissaris, zal deze middag vertellen over zijn documentaire 'Het paradijs op aarde begint in Nederland': een rondgang (samen met zijn dochter) langs duurzame innovaties in Nederland die ons laten zien hoe snel er in ons kleine land ingesprongen wordt op het energievraagstuk. En dat er genoeg ideeën en innovaties op de plank liggen om een samenleving zonder schaarste te creëren. De sleutel ligt volgens Koornstra in een duurzame energietransitie.