Slotbijeenkomst Bio Power2Gas

Over biomethaan, waterstof en oude innovatie. Heb je hier interesse in? Iedereen is welkom bij deze slotbijeenkomst, meld je aan via de link onderaan het programma.

Om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen is grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit én hergebruik van CO2 nodig. Het opslaan van overtollige zon- en windenergie is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Hanzehogeschool Groningen heeft hier de afgelopen vier jaren onderzoek naar gedaan en nieuwe inzichten in een oud proces opgedaan.

Onder leiding van Hanzehogeschool Groningen is samen met universiteiten en bedrijven onderzocht hoe we duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen opslaan in de vorm van een oude bekende: methaan (aardgas). Het mooie hierbij is dat in dit proces kooldioxide wordt hergebruikt. Hoe het werkt? Zogenaamde oer-bacteriën eten groene waterstof (opgewerkt uit duurzame elektriciteit) en kooldioxide uit biomassa op en zetten dit om in methaan.

Tijdens de slotbijeenkomst Bio P2G krijgt u nieuwe inzichten in een oud proces. U krijgt ook een beeld van de rol die biologisch methaan in onze toekomstige lokale energiesystemen kan krijgen.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop

10.30 – 12.00 uur Inleiding door Jan Peter Nap
Context voor Biologische methanisering:
– Rol van groengas in het Nederlandse energiesysteem:
Ruud Paap (GroenGasNL)
– CO2 landschap: Petrus Postma (Bloc)
– Energie / CO2 in Europese context (t.b.d.)

12.00 – 13.30 uur Lunch met mogelijkheid tot rondleiding EnTranCe Proeftuin

13.30 – 14.15 uur Verdieping in de resultaten van het BioP2G project
– Technisch (Folkert Faber/Gert Hofstede)
– Economisch (Jan Bekkering)
– Toepasbaarheid (J. Langerak DMT, G. Martinus Gasterra)
– Innovatie (Jeroen Tideman, Bioclear Earth)
– Wrap-up project (Jan Peter Nap)

14.15 – 15.00 uur Discussie
o.l.v. moderator Charles van Santvoord met de
presentatoren en het publiek over de implicaties van
de resultaten, toepasbaarheid en toekomst van
biologische methanisering.

15.00 – 16.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden:

Klik hier om je aan te melden.

Evenement details:

Datum: 26 juni van 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17, Groningen

Projectinformatie:

www.hanze.nl/bio-p2g

Taal selecteren: