Samenwerkingsverklaring: Strukton Rail & EnTranCe – Centre of Expertise Energy

Tijdens New Energy Forum hebben Strukton Rail NL en EnTranCe | Centre of Expertise Energy een officiële samenwerkingsverklaring getekend. Deze verklaring is een mooi begin van een nieuwe samenwerking, waarvan de concrete vervolgstappen al volop in voorbereiding zijn.

Vertrekpunten van deze samenwerking zijn: kennis ontwikkelen en delen, werken aan bewustwording door kenniscommunicatie, demonstratie en experiment, in projecten van elkaar leren en elkaar versterken. De scope is de energietransitie, circulariteit, een duurzame samenleving en de daaraan gerelateerde onderwerpen.

Wij kijken uit naar deze samenwerking, waarin wij elkaar kunnen versterken in kennis en kunnen.

Samenwerkingsverklaring Strukton Rail - ENTRANCE - Centre of Expertise Energy New Energy Forum
Taal selecteren: