Samenverwerkingsverklaring: Ekwadraat & EnTranCe – Centre of Expertise Energy

Tijdens New Energy Forum hebben Ekwadraat en EnTranCe | Centre of Expertise Energy een officiële samenwerkingsverklaring getekend. Na al een lange tijd met Ekwadraat samen te werken aan versnelling van de energietransitie werd het tijd om deze samenwerking ook officieel vorm te geven.

Vertrekpunten van deze samenwerking zijn: kennis ontwikkelen en delen, werken aan bewustwording door kenniscommunicatie, demonstratie en experiment, in projecten van elkaar leren en elkaar versterken. De scope is de energietransitie, circulariteit, een  duurzame samenleving en de daaraan gerelateerde onderwerpen.

Wij kijken uit naar deze samenwerking, waarin wij elkaar kunnen versterken in kennis en kunnen.

Samenwerkingsverklaring Ekwadraat - ENTRANCE - Centre of Expertise Energy New Energy Forum
Taal selecteren: