Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

​Groningen, 1 november 2016 – Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. De informatie is op de pc, tablet en mobiel te raadplegen. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en EnTranCe hebben de webapplicatie vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

De app, die op basis van expertise bij  EnTranCe (Hanzehogeschool Groningen) is ontwikkeld, laat zien hoeveel megawatt (MW) duurzame energie er uit wind, zon en biogas afzonderlijk en samen dagelijks wordt geproduceerd. Ed Nijpels is verheugd over de webapplicatie: “Energieopwek.nl kan een belangrijke rol vervullen bij het monitoren van de afspraken die we in het Energieakkoord hebben gemaakt. Ik hoop dat we de content die we laten zien verder kunnen uitbreiden, zodat we het brede palet van energieproductie inzichtelijk kunnen maken.”  

Energietransitie
De webapplicatie maakt veranderingen in ons energiesysteem zichtbaar en tastbaar. Energieopwek.nl geeft op elk moment van de dag inzicht hoeveel duurzame energie er is opgewekt uit wind, zon en biogas. Daarmee wordt niet alleen transparant hoeveel duurzame energie op een zeker moment wordt opgewekt, maar ook in welke onderlinge verhouding. Het beeld kan in de loop van een dag of een week sterk verschuiven. Tegenover het zeer wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen als wind en zon staat het veel constantere aanbod van bijvoorbeeld biogas. De web-app geeft een belangrijk inzicht in de dynamiek van de duurzame energieopwekking.

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving is een zaak van iedereen: overheden, wijken, huishoudens, bedrijven. De productie van energie vindt steeds meer op lokaal niveau plaats. Dat vraagt ook om nieuwe manieren om gegevens over energieproductie beschikbaar te maken. De nieuwe web-app is zo’n manier. De applicatie laat zien op welk moment in welke regio hoeveel duurzame energie wordt opgewekt. Het overzicht van de applicatie bevat nu drie bronnen (wind, zon en biogas), maar kan op termijn worden uitgebreid met gegevens over biomassa, geothermie en waterkracht.

Samenwerkingsverband

Energieopwek.nl is een samenwerkingsverband tussen TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy, Entrance en het SER-Energieakkoord.

TenneT faciliteert de energietransitie onder andere door te zorgen voor de aansluiting van duurzame productie op het elektriciteitsnet zoals bijvoorbeeld de geplande windparken op de Noordzee. Mel Kroon (CEO TenneT): “Het is voor ons interessant om te zien wat de ontwikkeling is in verschillende regio’s, omdat TenneT de opgewekte duurzame stroom vervolgens moet transporteren naar de plaats waar het uiteindelijk nodig is.”

Voor Han Fennema CEO van Gasunie is de webapplicatie een voorbeeld hoe slimme dataverwerking kan bijdragen aan de optimale inzet van duurzame energie. “Het laat bijvoorbeeld zien wanneer biogas, met zijn constante productie, als back-up kan dienen voor wind- en zonne-energie wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook kan biogas worden opgeslagen wanneer er genoeg wind- en zonne-energie beschikbaar is. Zo houden we de sterk veranderende energievoorziening efficiënt en betrouwbaar.”

De netbeheerders staan volgens André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, voor een toegankelijk en betrouwbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt. “Alles wijst erop dat de hoeveelheid decentraal opgewekte duurzame energie fors zal gaan toenemen. Energieopwek.nl zal ons meer inzicht hierin verschaffen, een goede zaak.”

Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, kijkt vooral naar de dagelijkse toepasbaarheid van de app: “Met deze app kunnen mensen ervoor kiezen op de meest duurzame uren van een dag hun wasmachine aan te zetten of hun elektrische auto op te laden.”

Taal selecteren: