We-Energy Game

Hoe maak je een dorp of stad energieneutraal? En hoe zorg je daarbij dat productie, profit, people en planet in verhouding zijn? Een kwestie van slim onderhandelen en goed combineren. Waarbij het team dat de gemeenschap van voldoende energie voorziet én daarbij alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint.

Meer dan driehonderd keer gespeeld

Toen Frank Pierie in zijn promotie-onderzoek wilde laten zien hoe complex het eigenlijk is om de elektriciteitsvoorziening van een wijk of dorp CO2-neutraal te maken, ontwikkelde hij een bordspel. Het werd een groot succes. Inmiddels is de We-Energy Game meer dan driehonderd keer gespeeld. Vooral door gemeenteraden, maar ook door provinciebesturen, bedrijven en scholen.

Serious game

‘Onze serious game is er vooral om mensen ervan bewust te maken hoe ingewikkeld de opgave eigenlijk is’, zegt Mathieu Przybyla, coördinator van de We-Energy Game. Windmolens leveren veel energie, maar niet iedereen is blij met een windmolen in de buurt. Zonnepanelen leveren midden op een zomerdag veel schone stroom, soms zelfs zo veel dat het elektriciteitsnet het niet aankan. Op andere momenten leveren de panelen niets. Om toch altijd stroom te hebben, kun je het opslaan, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. De vijf deelnemers aan het spel moeten samen zorgen dat er voldoende duurzaam opgewekte stroom is, dat het elektriciteitsnet in balans is, dat omwonenden tevreden zijn en dat het economische plaatje klopt.

Van A naar Duurzaam

‘Omdat in de praktijk gemeenten vaak samenwerken, bieden we onze game nu ook op regio-schaal aan. Ook die versie is een groot succes’, vertelt Przybyla. En er komt meer. Pierie: ‘In de Game draait het vooral om de afwegingen en de discussie, om bewustwording te creëren. Daarna is het tijd om scenario’s door te rekenen. Daarvoor ontwikkelen we nu de We-Energy Tool, met daarin kaarten en concrete cijfers, bijvoorbeeld hoeveel stroom een zonnepaneel levert, op welke uren van de dag en hoe het verloop van de energievraag van een huishouden is. Anders dan in het spel, nemen we in de Tool ook de warmtevoorziening en transport mee.’

Maximaal faciliteren

De We-Energy Game en de Tool worden steeds aangepast met de nieuwste kennis. De inzichten uit SolarMiles bijvoorbeeld, een onderzoek naar het laadgedrag van elektrische rijders op Ameland. Of resultaten van onderzoek naar het effect van grootschalige introductie van warmtepompen op het elektriciteitsnet. Aan de andere kant levert het spel ook input voor onderzoek, bijvoorbeeld naar het effect van serious games. Pierie: ‘De Game was een startpunt voor onze nieuwe onderzoekslijn Van A naar Duurzaam. Ons doel is om kennis te creëren die meteen relevant is en om die kennis vervolgens zo te delen, dat we gemeenten en provincies maximaal faciliteren bij het vormgeven van de energietransitie.’

Speel mee!

De We Energy Game is inmiddels door verschillende groepen met enthousiasme gespeeld en heeft zich daarmee bewezen als een leuke en handige tool om groepen (leden energie-coöperaties, medewerkers overheden, studenten) inzicht te geven in de (on)mogelijkheden om energietransitie daadwerkelijk te realiseren.

Wil je zelf ook het spel bestellen om te spelen thuis, op je school of je werk? Of wil je het spelen onder begeleiding? Dat kan! Neem Contact op!

 

Taal selecteren: