Waterstof

‘Groene waterstof’ kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. De waterstof, geproduceerd met hernieuwbare stroom, kan dienen als energiedrager om elektriciteit op te slaan of als schone brandstof voor auto’s, vrachtwagens en bussen. Ook kan waterstof een grondstof zijn voor de industrie en gebruikt worden voor het produceren van warmte. EnTranCe is betrokken bij verschillende onderzoeken naar toepassingen van groene waterstof in een duurzame energievoorziening.

Warmte van waterstof

In Hoogeveen bijvoorbeeld werkt EnTranCe, als partner in het platform Hydrogreenn, mee aan de realisatie van een waterstofwijk. In deze pilotstudie krijgen tachtig bestaande woningen hun stroom en warmte van waterstof. ‘We willen af van het gebruik van aardgas, maar willen straks nog wel een warme woning’, aldus Jan-jaap Aué, directeur van EnTrance | Centre of Expertise Energy en lector Energietransitie. ‘Op de middellange termijn hebben we voor verwarming een alternatief voor aardgas nodig. Dat kan niet allemaal elektrisch, zeker niet in oude binnensteden en op het platteland. In Hoogeveen gaan we waterstof als alternatief onderzoeken.’

Helemaal niet nieuw

‘Het grappige is dat het gebruik van waterstof helemaal niet nieuw is’, zegt Aué. ‘Er was eerder een auto op waterstof dan op diesel. En honderd jaar geleden gebruikten veel stedelingen stadsgas om op te koken. Dat gas bestond voor zestig procent uit waterstof.’ Wat wel nieuw is, is de beschikbaarheid van grote hoeveelheden hernieuwbare energie om de waterstof mee te maken. ‘De prijs moet nog wel omlaag, maar energie uit zon en wind wordt alleen nog maar goedkoper.’

Integreren in het energiesysteem

Hoe integreer je groene waterstof in ons energiesysteem? Over die vraag buigt EnTranCe zich met uiteenlopende partners. Kunnen we lokaal pieken in het aanbod van zonne- of windstroom opvangen door waterstof te maken? En kunnen voertuigen daar probleemloos op rijden? Om die vragen te beantwoorden, ontwikkelt het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband Power to Flex een kleinschalige waterstof-tankinstallatie. Het Europese project Store&Go kijkt op grotere schaal naar waterstofproductie en langdurige opslag in het gasnet of ondergronds. Op testlocaties in Zwitserland, Duitsland en Italië zoeken EnTranCe en partners naar de technische, economische, sociale en juridische consequenties.

Nieuw perspectief

Aué: ‘Ik ben ervan overtuigd dat waterstof straks een belangrijk onderdeel van onze energievoorziening is. In Noord-Nederland hebben we alle reden om in de ontwikkeling van een waterstofeconomie voorop te lopen. Hier komt veel groene stroom aan land van windparken op zee, we hebben met het Chemiepark Delfzijl afnemers in de buurt en er is een goede gasinfrastructuur om de waterstof naar afnemers verder weg te transporteren. Bovendien geeft waterstof een nieuw economisch perspectief voor de regio.’

Taal selecteren: