Power to Flex

Power to Flex is een samenwerkingsproject waarin bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland pilots ontwikkelen voor de opslag van duurzame energie. Zon en wind leveren soms teveel of juist te weinig elektriciteit op. Waterstof wordt veel gebruikt als energieopslag van duurzaam geproduceerde energie in periodes dat deze energie niet nodig is in het netwerk.

Efficiëntie verhogen van waterstofproductie

Het alkaline elektrolyseproces om waterstof te produceren is een proces waarbij veel elektrische energie verloren gaat (50%). In de proeftuin EnTranCe wordt onderzoek gedaan naar dit proces waarbij door manipulatie van de toegevoerde elektrische energie aan het elektrolyseproces, de efficiency van de waterstofproductie positief wordt beïnvloed.

In het lab is een inzichtelijke opstelling gebouwd waarin het alkaline elektrolyse proces kan worden geobserveerd en gemonitord. Tevens is de energietoevoer te beïnvloeden middels een vermogensversterker.

Ondersteuning van het project door:

  • Provincie Groningen
  • Provincie Drenthe
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Interreg Deutschland Nederland
  • Ministerie Niedersachsen
Taal selecteren: