H2Planet

In de pers is veel te lezen over de rol van waterstof in grootschalige toepassingen op industriële schaal. Hoe zit dat met waterstof op huishoudschaal? Er zijn al verschillende electrolysers en brandstofcellen op de markt die in huishoudens toegepast kunnen worden.

Op deze locatie is startup H2PLANET-Nederland bezig met energieconversie op huishoudschaal door het verbinden van verschillende hardwarecomponenten van H2PLANET met waterstof als uitgaand of ingaand product.

Hoe werkt het?

 

Met groene stroom van zonnepanelen wordt in een PEM-electrolyser waterstof gemaakt, maximaal 0,15 kg/ dag. De geproduceerde waterstof wordt opgeslagen in twee flessen op basis van een metaalhydride techniek. De flessen kunnen 0,45 kg H2 opslaan, voldoende voor 6 kWh elektrisch vermogen). Op een later moment kan van de waterstof, door middel van een 3 kW brandstofcel weer elektriciteit gemaakt worden.

Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang om de geproduceerde waterstof -met een katalytische boiler- om te zetten in warm water. Er worden metingen gedaan om de totale energie-efficiëntie en de praktische eigenschappen van het systeem van bouwstenen op huishoudschaal te bepalen en te ervaren.

Taal selecteren: