FlexNode

FlexNode is een project waar de Hanzehogeschool Groningen en een consortium van partijen onderzoek uitvoert aan een reversible brandstofcel systeem.

Het P2G2P-systeem bestaat uit een 5,5 kW PEM electrolyser voor het produceren van waterstof uit water en een 1 kW PEM brandstofcel voor het genereren van elektriciteit uit waterstof. Geproduceerd waterstof wordt opgeslagen in een fiber glas opslagtank van 850L en druk van ca. 50 bar zonder gebruik te maken van extra compressiestappen.

In het huidige FLEXNODE+ project worden duurtesten uitgevoerd om de belangrijkste fysische eigenschappen en de degradatie van het omkeerbare waterstof brandstofcelsysteem vast te stellen.

Na enkele honderden uren testen is nog geen significante veroudering waargenomen.

Informatieve links

Partners / Consortium

Hanzehogeschool Groningen onderzoeker: Andras Perl

Flexnode:  is uitgevoerd door het consortium bestaande uit de Hanzehogeschool Groningen, NV Nederlandse Gasunie, GasTerra, Alliander, Hydron Energy, Jules Energy en BlueTerra.

Flexnode+ : wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen, NV Nederlandse Gasunie en GasTerra

Taal selecteren: