Duurzaam Ameland

Ameland wil in de energietransitie zo’n vijftien jaar vooruit lopen op de rest van Nederland. Uiteindelijk wil het Waddeneiland grotendeels in haar eigen energiebehoefte voorzien, met stroom en warmte uit duurzame bronnen. Dat deze ambitie wordt gedragen door de gemeente en veel bedrijven en inwoners, maakt Ameland een prachtige proeftuin voor het vormgeven van de duurzame energievoorziening van de toekomst. EnTranCe maakt dankbaar gebruik van die proeftuin, samen met de partners van het convenant Duurzaam Ameland: de gemeente Ameland, Gasterra, Signify, Eneco, NAM, Liander en TNO.

Integraal, duurzaam energiesysteem

Ameland is al goed op de duurzame weg: zo is er een zonnepark, hebben veel gebouwen een warmtepomp en zit in alle straatlantaarns een energiezuinige ledlamp. Maar om zelfvoorzienend te zijn, kunnen duurzame oplossingen niet los van elkaar worden beschouwd. ‘Deze uitdagingen vragen een integrale aanpak, waarbij de behoefte van de bewoners centraal staat. De verschillende technologieën moeten uiteindelijk samen één duurzaam energiesysteem vormen’, aldus Aagje van Meerwijk, onderzoeker en themacoördinator Local Communities bij EnTranCe.

Technische, economische en maatschappelijke gevolgen

Het ontwikkelen van zo’n duurzaam, integraal energiesysteem is heel complex. Er moeten veel keuzes gemaakt worden, die ieder weer technische, economische en maatschappelijke consequenties hebben. Welke duurzame energiebronnen zet je in om altijd genoeg schone energie te hebben voor het eiland en het productieplatform van de NAM voor de kust? Is er draagvlak voor windmolens en zonneparken? Hoe zorgen we dat het aanbod van duurzame energie in balans is met de vraag? Hoe kunnen we samen met bewoners de woningvoorraad verduurzamen?

Scenario’s en charettes

De convenantpartners kijken vanuit verschillende disciplines naar de toekomstige energievoorziening van Ameland en werken verschillende scenario’s uit. Ook onze studenten varen regelmatig naar het eiland voor onderzoek. Helemaal in lijn met het motto van EnTranCe, ‘People in Power’, spelen de Amelanders een grote rol in het vormen van een toekomstbeeld. In discussiebijeenkomsten, zogenoemde charettes, vertellen de bewoners wat ze wel en wat ze niet willen. Ook neemt men op het eiland regelmatig zelf initiatief, bijvoorbeeld door de keuken van een restaurant aardgasloos te maken. Uiteindelijk moeten de scenario’s en het overleg met de bewoners leiden tot één verhaal, één toekomstperspectief waarmee Ameland koploper in de energietransitie wordt.

Lessen uit Ameland

‘Op Ameland zien we hoe technieken, die zich in het lab bewezen hebben, functioneren in de praktijk en in samenhang met andere energieoplossingen. Daar leren we veel van. Niet alleen over de technologie, maar ook over de economische aspecten, het gedrag van gebruikers en maatschappelijke acceptatie’, aldus Van Meerwijk. ‘Voor EnTranCe is het belangrijk dat we de lessen uit Ameland kunnen gebruiken om de energietransitie als geheel te versnellen.’

Meer weten over dit project? Bezoek de website van Duurzaam Ameland.

Taal selecteren: