Proeftuin EnTranCe wordt steeds vaker verwarmd met groene waterstof

Door de proeftuin van EnTranCe loopt een bovengronds warmtenet wat onder andere het hoofdgebouw verwarmt. Als je op het experimenteerterrein een proef uitvoert die warmte opwekt kun je deze warmte ‘kwijt’ op het warmtenet. Op dit moment is een van de warmteleveranciers voor dit warmtenet het project Hydrogreenn Hoogeveen. Hier worden een drietal waterstof cv-ketels getest die dagelijks warmte leveren aan ons warmtenet.

Als je bij EnTranCe vanaf de weg naar het hoofdgebouw loopt dan zie je rechts een glazen gebouw staan waarin allemaal rode en blauwe leidingen te zien zijn. Dit gebouw, het Centrale Utiliteits Gebouw (CUG), verzorgt onder andere de klimaatbeheersing van de aanliggende gebouwen zoals het hoofdgebouw en de EnergyBarn. Binnen in het CUG staan drie ‘traditionele’ aardgas cv-ketels, deze springen bij als er niet genoeg warmte wordt geleverd aan het bovengrondse net op het experimenteerterrein.

Hydrogreenn Hoogeveen

Als je een project hebt die warmte nodig heeft of warmte kwijt moet dan kun je dit van het warmtenet halen of op het warmtenet zetten. We recyclen de warmte hiermee. Eén van de projecten die op dit moment warmte produceert is het Hydrogreenn Hoogeveen project waar we cv-ketels testen die groene, duurzame waterstof gebruiken. Om de warmte van deze ketels af te voeren gebruiken we het warmtenet.

Duurzaam krijgt voorrang

Nu is het zo dat de aardgas cv-ketels in het CUG alleen ‘bijspringen’ als de warmte die door andere systemen geleverd wordt niet voldoende is. Dat betekent dat deze andere systemen voorrang hebben met betrekking tot warmtelevering. Bij de waterstof cv-ketel test krijgt de duurzame warmte vanuit deze test dus voorrang boven de aardgaswarmte en dus kunnen we zeggen dat de gebouwen van de proeftuin EnTranCe dus (gedeeltelijk) verwarmd worden met groene waterstof.

Nieuwe testen

In oktober dit jaar stoppen de testen met de waterstof cv-ketels. Echter, er staan al wel weer nieuwe, lange termijn duurtesten in de planning en zullen er ook verschillende experimenten starten in het kader van de Groene Waterstof Booster. Oftewel, voorlopig blijft EnTranCe (gedeeltelijk) verwarmd worden met duurzame, groene waterstof!

De testen van Hydrogreenn Hoogeveen

Taal selecteren: