Privacyverklaring EnTranCe

EnTranCe respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, die betrokken zijn bij ons onderwijs, onderzoek en de diensten die wij leveren. EnTranCe verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Europese instelling voor hoger onderwijs en onderzoek.

Doel

Je leest in deze privacyverklaring hoe EnTranCe met je persoonsgegevens om gaat. Bij persoonsgegevens moet je bijvoorbeeld denken aan je naam, geboortedatum, je adres en andere privé contactgegevens.

Doelgroepen

Deze privacyverklaring is voor de volgende doelgroepen:

 • externe relaties
 • onderzoekers
 • bezoekers van evenementen
 • huidige en voormalige aspirant-studenten
 • studenten
 • ouders/verzorgers
 • alumni
 • medewerkers
 • sollicitanten

Boodschap

Wanneer je op onze site komt, dan is dat privé. Niemand hoeft te weten waar je naar kijkt of naar zoekt. Of erger, dat er iemand met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Hanzehogeschool, die dat voor hun functie nodig hebben. Zoals de wet dat ook van ons verlangt.

EnTranCe is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de, aan EnTranCe verbonden eerder genoemde doelgroepen in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

EnTranCe slaat je persoonlijke gegevens op in beveiligde databases. Wij registreren deze gegevens op het moment dat je ze achterlaat op onze website via webformulieren, of als je ze achter hebt gelaten tijdens een evenement of bij andere ontmoetingen.
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door EnTranCe worden verwerkt:

 • algemene persoonsgegevens, zoals naam en contactgegevens
 • telefoonnotities, e-mails.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij verzamelen daarmee geen ip-adressen of andere persoonsgegevens.

Doeleinden

In het overzicht onderaan deze pagina vind je meer informatie over de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Mochten wij in uitzonderingssituaties jouw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we dat alleen doen nadat we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. Je hebt ook het recht die toestemming weer in te trekken.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

 • Voor onze overige relaties: EnTranCe stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de Hanzehogeschool, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Hanzehogeschool Groningen via het mailadres: ict-security@org.hanze.nl
 • Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de site van de AP.
Taal selecteren: