Barn Talk 3 maart | Politiek: Wie geeft de burger de regie over zijn energie?

Politieke partijen in debat over hun beloftes m.b.t. energietransitie Wat gaat de politiek doen aan de energietransitie? Op welke wijze willen zij invulling geven aan het nationale Klimaatakkoord? En wie geeft de burger zelf (zoveel mogelijk) de regie over zijn energie, nu en in de toekomst? Burgers willen weten wat er op 17 maart te kiezen valt als het gaat om het klimaat. Barn Talk springt op deze behoefte in met als motto: People in Power.

Op 3 maart is er een politieke Barn Talk met als thema ‘Wie geeft burgers de regie over hun energie? Politieke partijen in debat over hun beloftes ten aanzien van de energietransitie’. In deze editie zullen gespreksleiders Marcel Koenis (business developer) en Wim Elving (lector Sustainable Communication) de deelnemende politici aan de tand voelen over het effect van hun partijprogramma op thema’s als energiearmoede, inzet op energieonderzoek en onderwijs, het voorbestaan van het energiekartel, de belasting op fossiele brandstoffen en de toekomst van duurzame mobiliteit. Per thema gaan 2 tafelgasten de ring in om een onderwerp (digitaal) uit te vechten.

Debatvragen worden o.a. bedacht door studenten en lectoren van EnTranCe. Partijen die sowieso aan het debat zullen deelnemen zijn D66, PvdA, CDA, VVD, de Fryske Nasjonale Partij, ChristenUnie en GroenLinks. Journalist John Geijp van Dagblad van het Noorden schuift aan als sidekick om de nodige kritische vragen te stellen.

De Barn Talk vindt plaats op woensdag 3 maart van 16:15 tot 17:15. Het volgen van de Barn Talk kan via onze livestream met deze link. Als digitale deelnemer heb je de mogelijkheid om via deze chatbox vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Indien er tijd en ruimte voor is zullen de vragen live beantwoord worden.

Taal selecteren: