Partners

EnTranCe | Centre of Expertise Energy is een internationale faciliteit voor energie-educatie, onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Bij al deze activiteiten streeft EnTranCe naar de toewijding en ondersteuning van bedrijven die willen samenwerken aan de transitie naar een duurzame energietoekomst.

EnTranCe is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Vanaf de opening zijn veel verschillende bedrijven als partner bij EnTranCe betrokken. Onze primaire, strategische partners zijn BAM, GasTerra, Gasunie, Gemeente Groningen, provincie Groningen, New Energy Coalition en TNO.

Samenwerking met EnTranCe

Bij EnTranCe werken we met bedrijven, ondernemers, (overheids)organisaties, onderzoekers en studenten succesvol samen aan hybride energiesystemen en aan de toepassing van alternatieve (bio)gassen. Maar ook aan de sociale en economische kant van energietransitie. Hoe vertellen we het verhaal en versterken we het draagvlak? Wat is er nodig om duurzame energie geaccepteerd te krijgen? Hoe financieren we dat? Wat betekent dat voor businessmodellen en arbeidsmarkt? Dit doen wij graag samen met partners. Wilt u meer weten of met ons samenwerken? Neem dan contact op.

EnTranCe is op zoek naar:

  • Kennis en visie om onderzoeksthema’s en relevante faciliteiten te helpen identificeren;
  • ervaring met het vertalen van kennis naar innovaties;
  • financiële steun aan de onderzoeksprogramma’s en de faciliteiten.

Onze partners:

Taal selecteren: