Over EnTranCe

EnTranCe | Centre of Expertise Energy

Samen maken we de duurzame energievoorziening van morgen


EnTranCe, Centre of Expertise Energy draagt als lerende, praktijkgerichte kennisgemeenschap bij aan een robuuste, veerkrachtige en duurzame energievoorziening. Door middel van hoogstaand toegepast onderzoek en onderwijs stimuleren we duurzame innovaties in samenwerking met burgers, bedrijven, studenten, maatschappelijke organisaties en overheden. Met als uitgangspunt ‘people in power’ streven we naar engagement in de energietransitie om een duurzamere samenleving te realiseren.

EnTranCe in vogelvlucht:

 

Voor onze energie gaan we steeds minder steenkool, olie en gas gebruiken. We stappen over op duurzame energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen, windmolens of afval. Dat is een enorme verandering, waar iedereen mee te maken krijgt. Bij EnTranCe bekijken we die verandering vanuit diverse invalshoeken. Wat moet er technisch veranderen om altijd genoeg duurzame elektriciteit en warmte te hebben? Hoe kunnen en willen mensen bijdragen aan de energietransitie? Welke nieuwe regels en wetten hebben we nodig? En hoe beïnvloedt de overgang naar een duurzaam energiesysteem onze economie en arbeidsmarkt?

‘People in Power’

Met ons toegepaste onderzoek geven we antwoord op de meest prangende vragen uit de praktijk en ontwikkelen we nieuwe oplossingen en ideeën voor de energietransitie. In onze testfaciliteiten – van geavanceerde meetopstellingen tot het ‘living lab’ Ameland – kijken we wat écht werkt. En met ons onderwijs leiden we de creatieve, multidisciplinaire versnellers van morgen op. In alles wat we doen, heeft de gebruiker van de energie de hoofdrol. Het motto van EnTranCe is dan ook ‘People in Power’.

Open innovatie

Het begrip open innovatie wordt hier naar de praktijk vertaald. Innovatieve ideeën worden uitgewisseld met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen. EnTranCe stimuleert innovatie, waardoor wij de energietransitie versnellen én de kenniseconomie in Noord-Nederland versterken. Wil je meer weten? We openen regelmatig onze deuren. Je bent van harte welkom bij ons Open Huis, tijdens onze Barn Talks of in de Energy Barn.

EnTranCe | Centre of Expertise Energy is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en New Energy Coalition.

Taal selecteren: