Lopende onderzoeken

Binnen de verschillende kenniscentra en lectoraten lopen vele onderzoeken en projecten voor de ontwikkeling van praktisch toepasbare (nieuwe) kennis. Ook binnen EnTranCe worden continue nieuwe onderzoeken opgestart. Een greep uit onze lopende onderzoeksprojecten.

Lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society:

Lectoraat Energietransitie:

Lectoraat Energietransitie & Netwerken:

Lectoraat Life Science & Renewable Energy:

Lectoraat Juridische en economische vraagstukken binnen de energietransitie

Lectoraat windenergie

Alle projecten

Een overzicht van al onze projecten, huidig en afgerond, staat op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Bekijk alle projecten

Taal selecteren: