Lectoren en lectoraten

Maak kennis met onze lectoren: zij zetten zich in om innovaties binnen het onderwijs en de beroepspraktijk voor elkaar te krijgen. Onze lectoren zijn verbonden aan een lectoraat: een lectoraat is opgemaakt uit een lector en een kenniskring. Hierin werken docenten en externe experts samen. Naast studenten zijn ook academici actief binnen lectoraten, waar ze de mogelijkheid hebben om te promoveren onder begeleiding van de lector en universitaire promotoren.

De volgende lectoraten zijn verbonden aan EnTranCe | Centre of Expertise Energy:

Communication, Behaviour & the Sustainable Society

dr. Wim Elving

Wim Elving is lector Sustainable Communication, samen met collega lector Carina Wiekens runt hij het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society. Als sociaal en organisatiepsycholoog (RUG, 1993) is hij in Twente gepromoveerd op een proefschrift in de gezondheidszorg (PhD, 1999). Daarna was Elving werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, op de afdeling Communicatiewetenschap en de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR).

Interview E&W Installatietechniek magazine – september 2020

Lees verder op Hanze.nl

dr. Carina Wiekens

Dr. Carina Wiekens is oprichter van de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag en geeft daar sinds 2012 leiding aan. Ze is opgeleid als psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering en het in gang zetten van sociale verandering. Naast dat Carina leiding geeft aan de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag, is ze betrokken bij de master Sustainable Energy System Management (SeSyM).

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Jan-jaap Aué

Jan-jaap Aué is directeur van EnTranCe en runt het lectoraat Waterstoftoepassingen. Waterstof zal in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in ons energiesysteem. Hiervoor is zowel technologische, economische als maatschappelijke innovatie nodig. Kostprijsreductie, systeemintegratie en het creëren van marktkansen zijn bij uitstek onderwerpen waarmee hij zich bezighoudt.

Lees verder op Hanze.nl

Lectorenplatform LEVE
Namens EnTranCe neemt Jan-jaap Aué deel aan het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht. Dit om krachten te bundelen. Er is een gezamenlijke onderzoeksagenda. Meer over LEVE lees je hier.

In september 2020 zijn er white papers namens het platform gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie het en downloaden van de white papers.

martien visser

dr. ir. Martien Visser

Martien Visser (1958) houdt zich binnen zijn lectoraat bezig met de rol van de netwerken in de energietransitie. Naast zijn werkzaamheden bij de Hanzehogeschool is Martien Visser werkzaam bij Gasunie als Manager Corporate Strategy en hij is Research Fellow bij Clingendael.

Als lector aan de Hanzehogeschool heeft hij de website www.energieopwek.nl gelanceerd, waarop real time te volgen is hoeveel hernieuwbare energie Nederland produceert. Martien is daarnaast verantwoordelijk voor het maandelijkse overzicht: “Renewable Energy in The Netherlands” dat op de EnTranCe website verschijnt.

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Marten van der Laan

Marten van der Laan (1964) is sinds 2020 lector Systeemintegratie in de energietransitie; een van de drie leeropdrachten binnen het lectoraat Energietransitie.

Hij is onder andere betrokken bij de projecten Transforming Regions (ESTRAC) en Making City. In deze projecten doet hij onderzoek naar de optimale inrichting van een duurzaam energiesysteem bestaande uit verschillende energiebronnen en -dragers (gassen, elektriciteit, warmte). Hierbij neemt hij, naast technische aspecten, ook economische, organisatorische, juridische, ruimtelijke en sociale aspecten mee in de afweging. Naast zijn werkzaamheden bij de Hanzehogeschool is Van der Laan werkzaam als Business Process Consultant bij USEF Foundation. Als ervaren energieprofessional (Ph.D) is hij expert op het gebied van hernieuwbare energie, gedistribueerde energiebronnen, energiegemeenschappen en vraagsturing.

Lees verder op Hanze.nl

Bert de Jonge

Bert de Jonge is vanuit het Instituut voor Rechtenstudies verbonden aan EnTranCe en het lectoraat Energie & Recht. Als lector houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van de energietransitie. Hij ondersteunt de energietransitie van fossiel naar duur​zaam door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten inzicht te bieden in de (wenselijke) juridische kaders van deze transitie.

Lees verder op Hanze.nl

Daisy Tempelman - Lector Juridische Vraagstukken

Dr. Daisy G. Tempelman

Per 1 december 2021 is Daisy G. Tempelman lector Juridische Vraagstukken in de Energietransitie. Daisy schreef haar proefschrift “Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid” over de aansprakelijkheid rondom groen-gas invoeding en waterstofbijmenging. Daisy is sinds 2017 werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen en sindsdien als docent onderzoeker en hogeschooldocent voorloper en aanjager van het thema ‘energie’ binnen het onderwijs en onderzoek van de Hanzehogeschool. Daarnaast is ze mede-grondlegger van de vereniging Vrouwen in Energie Noord-Nederland (VIEN). Vervolgens is zij begonnen bij de Hanzehogeschool Groningen, waar zij als hogeschooldocent en onderzoeker heeft zorg gedragen voor de leerlijn ‘energie’ in het programma van HBO-rechten en is aangehaakt bij diverse onderzoeksprojecten als juridisch expert waaronder SHREC, Making City, Coöperatief in Balans, Waterstofwijk Hoogeveen en de Groene Waterstof Booster. Verder is Daisy betrokken bij de Master SESYM, de Innovatiewerkplaats EnTranCe en medeoprichter van VIEN.

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Gerard Schepers

Gerard Schepers (1959) is sinds november 2018 als lector Wind betrokken bij EnTranCe. Hij werkte daarvoor als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote internationale projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Schepers is in november 2012 aan de TU Delft gepromoveerd op de ontwikkelingen die in 25 jaar hebben plaatsgevonden op het gebied van zogenaamde ‘engineering modellen’ voor windenergie-aerodynamica.

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Jan-Peter Nap

Sinds 2002 is Jan-Peter Nap lector, in de tijd heeft hij verschillende aandachtsgebieden gehad. Momenteel is hij als lector ‘Life Sciences & Renewable Energy’ betrokken bij EnTranCe en het Hanze Research Centrum Biobased Economy (KCBBE). Zijn onderzoeksterrein is de rol en toepassing van biologische processen bij duurzame energievoorziening.

Lees verder op Hanze.nl

dr. Jeff Gorcester

Sinds september 2021 is Jeff Gorcester actief als lector Duurzame Gassen en Brandstoffen binnen EnTranCe – Centre of Expertise Energy en het Instituut voor Engineering. Hij is opgeleid als fysisch chemicus en heeft meer dan 30 jaar bij Shell gewerkt als research engineer, chemisch technoloog, project econoom en projectmanager.

Zijn onderzoek is gericht op het winnen van groene brandstoffen uit afvalstromen op de plek waar het afval ontstaat, om zo de energieketen te verduurzamen, de consumptie van energie en waardevolle grondstoffen te verminderen en verdere belasting van het milieu met afval te voorkomen. Het doel is om met ‘drie vliegen in één klap’ de stap naar duurzaamheid aantrekkelijker te maken voor het midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld de veehouderij. Dit onderzoek heeft een experimenteel karakter. Synthetische methodes worden in de proeftuin van EnTranCe – Centre of Expertise Energy getest om met wind- of zonne-energie reststoffen om te zetten in duurzame brandstoffen.

Lees verder op Hanze.nl

Taal selecteren: