Lectoren & lectoraten

Maak kennis met onze lectoren: zij zetten zich in om innovaties binnen het onderwijs en de beroepspraktijk voor elkaar te krijgen. Onze lectoren zijn verbonden aan een lectoraat: een lectoraat is opgemaakt uit een lector en een kenniskring. Hierin werken docenten en externe experts samen. Naast studenten zijn ook academici actief binnen lectoraten, waar ze de mogelijkheid hebben om te promoveren onder begeleiding van de lector en universitaire promotoren.

De volgende lectoraten zijn verbonden aan EnTranCe | Centre of Expertise Energy:

 

Communication, Behaviour & the Sustainable Society

dr. Wim Elving

Wim Elving is lector Sustainable Communication, samen met collega lector Carina Wiekens runt hij het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society. Als sociaal en organisatiepsycholoog (RUG, 1993) is hij in Twente gepromoveerd op een proefschrift in de gezondheidszorg (PhD, 1999). Daarna was Elving werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, op de afdeling Communicatiewetenschap en de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR).

Lees verder op Hanze.nl

dr. Carina Wiekens

Dr. Carina Wiekens is oprichter van de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag en geeft daar sinds 2012 leiding aan. Ze is opgeleid als psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering en het in gang zetten van sociale verandering. Naast dat Carina leiding geeft aan de onderzoeksgroep Duurzaam Gedrag, is ze betrokken bij de master Sustainable Energy System Management (SeSyM).

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Jan-jaap Aué

Jan-jaap Aué is directeur van EnTranCe en runt het lectoraat Energietransitie. Binnen het lectoraat richt Aué zich als lector op toepassingen van waterstof. Waterstof zal in de nabije toekomst een belangrijke rol spelen in ons energiesysteem. Hiervoor is zowel technologische, economische als maatschappelijke innovatie nodig. Kostprijsreductie, systeemintegratie en het creëren van marktkansen zijn bij uitstek onderwerpen waarmee hij zich bezighoudt.

Lees verder op Hanze.nl

Lectorenplatform LEVE

Namens EnTranCe neemt Jan-jaap Aué deel aan het lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht. Dit om krachten te bundelen. Er is een gezamelijke onderzoeksagenda. Meer over LEVE lees je hier.

In september 2020 zijn er white papers namens het platform gepubliceerd. Klik hier voor meer informatie het en downloaden van de white papers.

dr. ir. Martien Visser

Martien Visser (1958) houdt zich binnen zijn lectoraat bezig met de rol van de netwerken in de energietransitie. Naast zijn werkzaamheden bij de Hanzehogeschool is Martien Visser werkzaam bij Gasunie als Manager Corporate Strategy en hij is Research Fellow bij Clingendael.

Als lector aan de Hanzehogeschool heeft hij de website www.energieopwek.nl gelanceerd, waarop real time te volgen is hoeveel hernieuwbare energie Nederland produceert. Martien is daarnaast verantwoordelijk voor het maandelijkse overzicht: “Renewable Energy in The Netherlands” dat op de EnTranCe website verschijnt.

Lees verder op Hanze.nl

Bert de Jonge

Bert de Jonge is vanuit het Instituut voor Rechtenstudies verbonden aan EnTranCe en het lectoraat Energie & Recht. Als lector houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van de energietransitie. Hij ondersteunt de energietransitie van fossiel naar duur​zaam door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten inzicht te bieden in de (wenselijke) juridische kaders van deze transitie.

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Gerard Schepers

Gerard Schepers (1959) is sinds november 2018 als lector Wind betrokken bij EnTranCe. Hij werkte daarvoor als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote internationale projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Schepers is in november 2012 aan de TU Delft gepromoveerd op de ontwikkelingen die in 25 jaar hebben plaatsgevonden op het gebied van zogenaamde ‘engineering modellen’ voor windenergie-aerodynamica.

Lees verder op Hanze.nl

dr. ir. Jan-Peter Nap

Sinds 2002 is Jan-Peter Nap lector, in de tijd heeft hij verschillende aandachtsgebieden gehad. Momenteel is hij als lector ‘Life Sciences & Renewable Energy’ betrokken bij EnTranCe en het Hanze Research Centrum Biobased Economy (KCBBE). Zijn onderzoeksterrein is de rol en toepassing van biologische processen bij duurzame energievoorziening.

Lees verder op Hanze.nl

prof. dr. ir. Jacques Dam

Jacques Dam (1954) werd in 2012 aangesteld als senior wetenschapper bij de stichting Energy Valley voor de ontwikkeling van een Nederlandse LNG brandstof bevoorradingsketen. In 2015 werd hij benoemd tot deeltijd lector Duurzame LNG Technologie aan de Hanzehogeschool Groningen voor de ontwikkeling van duurzame LNG-technologieën. In dit kader heeft hij samenwerkings programma’s tussen de Hanzehogeschool en de TU Delft geïnitieerd.

Lees verder op Hanze.nl

Taal selecteren: