Centre of Expertise Energy

EnTranCe | Centre of Expertise Energy onderzoekt de energietransitie van verschillende kanten. Met ons multidisciplinaire, toegepaste onderzoek dragen we direct bij aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening.

Energietransitie in dorp of wijk

Het energieonderzoek van EnTranCe richt zich vooral op het niveau van een dorp, wijk, buurt of bedrijf. Daar raken de grootschalige energieleveranciers en de infrastructuur aan de kleinschalige, lokale energie-initiatieven. En daar zullen de belangrijkste doorbraken nodig zijn voor een succesvolle overgang naar een duurzame energievoorziening, waar vraag en aanbod van energie altijd in balans zijn.

Toegepast onderzoek

Onze onderzoekers van uiteenlopende lectoraten werken nauw samen om de energievoorziening vanuit alle mogelijke invalshoeken te bestuderen. Ons toegepaste onderzoek gaat onder meer over de ontwikkeling van slimme energienetten en de rol die alternatieve gassen, zoals biogas, LPG en waterstof, spelen in de nieuwe energievoorziening. Ook richten we ons op de economische en juridische veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle energietransitie en op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Daarnaast bekijken hoe we met effectieve communicatie het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden en de publieke betrokkenheid bij duurzame energie kunnen vergroten. Verder onderzoeken we hoe we lokale initiatieven van gemeenschappen het beste kunnen ondersteunen. Door verbanden tussen de verschillende disciplines te leggen, draagt ons toegepaste onderzoek direct bij aan de ontwikkeling van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

EnTranCe | Centre of Expertise Energy is een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en werkt in haar energieonderzoek samen met de Rijksuniversiteit Groningen, lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Onder meer in de New Energy Coalition.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek bij EnTranCe | Centre of Expertise Energy? Op Hanze.nl staat veel informatie over het speerpunt Energie, de lopende onderzoeken die aan het speerpunt gekoppeld zijn, onze lectoraten en onze onderzoekers.

Speerpunt Energie op Hanze.nl

Lectoraten in EnTranCe | Centre of Expertise Energy op Hanze.nl

Taal selecteren: