Onderzoek Waterstofwijk Hoogeveen: toepassing waterstof kan ook in bestaande bouw

Vandaag verschijnt het eindrapport met daarin de onderzoeksresultaten van Waterstofwijk Hoogeveen. Belangrijkste conclusie van het 2-jarige onderzoek: ook bestaande woonwijken kunnen voor hun verwarming overstappen van aardgas naar –duurzame- waterstof. De speciaal daarvoor ontwikkelde waterstof Cv-ketel maakt gebruik van de bestaande aardgasinfrastructuur. Verwarming van ‘bebouwde omgeving’ via waterstof beperkt zich daarmee niet tot nieuwbouw. Het rapport werd vandaag tijdens een webinar gepresenteerd aan de consortiumleden van het project.

De basis voor de uitvoering van het plan is het demonstratieproject Nijstad-Oost in Hoogeveen met 100 nieuwbouwwoningen. De gemeente Hoogeveen gaat nu samen met de betrokken consortiumpartijen de stappen zetten om de plannen te realiseren: de aanleg van het waterstofnetwerk en aansluiten van 100 nieuwbouwwoningen van Nijstad-Oost. Daarna volgt het omzetten van ruim 400 woningen in de bestaande wijk Erflanden

Waterstof voor bestaande bouw

Uit het onderzoek blijkt dat verwarming met waterstof in de bebouwde omgeving veilig kan worden toegepast ter vervanging van aardgas. Er wordt gewerkt aan de volgende stap: het omzetten van de naast Nijstad-Oost gelegen bestaande wijk Erflanden van aardgas naar waterstof met hergebruik van het bestaande aardgasnet.

Extra oplossing voor aardgasvrij wonen

Het project laat zien wat de potentie is van duurzame waterstof voor het aardgasvrij maken van een deel van de Nederlandse woningvoorraad, met hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk en met behulp van een nieuwe waterstof-cv-ketel. Hiermee is een extra oplossing toegevoegd voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken in Nederland. In het het project is een brander ontwikkeld voor waterstof-cv-ketels en zijn verschillende componenten voor de ketel aangepast.

De afgelopen 2 jaar hebben de 22 partners in het consortium Waterstofwijk Hoogeveen gewerkt aan het onderzoeksproject. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit met een onderzoekssubsidie ondersteund.

De resultaten van het onderzoek staan in het eindrapport   Proefproject Hoogeveen | Publiek rapport 2020  dat vandaag is gepresenteerd.

 

Over Waterstofwijk Hoogeveen

Het project Waterstofwijk Hoogeveen is een samenwerking van Arcadis Nederland, BAM Infra Energie  Water, Bekaert Combustion Technology, Cogas, DHV Nederland, DNV-GL Netherlands, Enexis Netbeheer, GasTerra, Gasunie, Green Planet Pesse, Hanzehogeschool Groningen/ENTRANCE, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) , JP-Energiesystemen, Liander, N-TRA/RENDO, NAM, Nedstack, New Energy Coalition, Provincie Drenthe, Royal Haskoning, Stork Nederland, Visser & Smit Hanab en Gemeente Hoogeveen.

Waterstofwijk Hoogeveen is een van de projecten in HEAVENN/Hydrogen Valley, een zesjarig Europees programma van FCH-JU waarin ruim dertig publieke en private partijen bouwen aan een waterstofeconomie in Noord-Nederland. HEAVENN staat voor ‘H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands‘ en is de eerste Hydrogen Valley van Europa.

 

Taal selecteren: