Energy Academy Certificaat

Voor de energietransitie zijn professionals en onderzoekers nodig die deskundig zijn binnen hun vakgebied, maar die ook verder kunnen kijken dan hun eigen discipline. Mensen die multidisciplinair opgeleid zijn, die weten hoe ze met andere professionals moeten samenwerken en beschikken over een breed scala aan vaardigheden en competenties.

Het Energy Academy Certificaat vormt een waardevolle toevoeging aan 27 opleidingen aan de Hanzehogeschool. Dit certificaat toont aan dat de student naast zijn of haar gekozen vakgebied ook kennis heeft opgedaan op andere gebieden en een reeks gewilde vaardigheden op allerlei energiegerelateerde gebieden heeft opgedaan.

Een student van de Hanzehogeschool kan bijvoorbeeld specifieke energieroutes volgen. Deze energieroutes hebben allemaal een multidisciplinaire benadering: de student volgt verdiepende vakken binnen zijn of haar discipline (20 ECTS) en verruimt daarnaast zijn of haar blik door vakken buiten deze discipline te volgen (10 ECTS). Aangevuld met tien Energy Learning Activities komt de student in aanmerking voor het Energy Academy Certificaat.

Kijk op hanze.nl voor meer informatie over de energieroutes van de Hanzehogeschool. Wil je aanmelden voor een Energy Academy Certificaat, stuur dan een mail naar energy@org.hanze.nl met vermelding van je naam, opleiding en studentnummer.

Energy Learning Activities

In het kader van het Energy Academy Programme worden in de loop van het academisch jaar zo’n twintig Energy Learning Activities aangeboden: lezingen, debatten, masterclasses en excursies op uiteenlopende gebieden in verband met de energietransitie. Daarbij worden topsprekers uit verschillende vakgebieden en disciplines, inspirerende debaters en hooggekwalificeerde professionals uitgenodigd om de nieuwste kennis en informatie over energiegerelateerde kwesties te delen. Studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen kunnen deze evenementen bijwonen naast hun gewone studie en vakken.

Via de Energy Learning Activities doen studenten interdisciplinaire kennis op over allerlei verschillende kwesties en worden zij ondersteund in hun ontwikkeling tot toekomstige veelzijdige energieprofessionals.

Kijk op de website van de New Energy Academy voor een volledig overzicht van de Energy Learning Activities.

Taal selecteren: