Nieuws

Energy Kick Start Week online van start

Met 160 deelnemers is vanmorgen de Energy Kick Start Week van start gegaan. Deze editie niet met alle studenten een week in de Energy Barn maar een aangepast programma van drie dagen online.

Nieuws

Transforming the Future

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe kunnen we de wereld duurzamer maken? Hoe kunnen we digitale communicatie nog effectiever inzetten? Drie uitdagingen waarmee 29 studenten Communicatie en International Communication aan de slag zijn gegaan voor hun afstuderen.

Nieuws

Studenten IWP EnTranCe delen verworven inzichten met blog

Als afsluiting van een bijzondere IWP-ervaring bij de Innovatiewerkplaats EnTranCe hebben we onze studenten dit keer gevraagd een blog te schrijven over hun opdracht/project. Deze hebben we verzameld in een boekje.

Nieuws

Waterstof cv-ketels: Waarom niet een moderne warmtepomp?

In het kader van het Hydrogreenn Hoogeveen project gaan we op EnTranCe een drietal waterstof cv-ketels testen. Het zijn gewone aardgas cv-ketels waarvan de branders en wat sensortechniek aangepast is op 100% waterstof. Waarom zou je dit willen en waarom zou je niet meteen overstappen op een moderne warmtepomp?

Nieuws

Duurtesten waterstof cv-ketel bij EnTranCe voor de waterstofwijk Hoogeveen zijn begonnen

Hoogeveen op weg naar groene waterstof met aanvraag aardgasvrije wijken. In het project werkt de gemeente Hoogeveen met 22 partners om een bestaande woonwijk om te zetten van aardgas naar groene waterstof door gebruik te maken van het bestaande aardgasnetwerk. Verder wordt er met de bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners gewerkt aan een plan voor het verwarmen van huizen met een cv-ketel die draait op groene waterstof.

Nieuws

De Groene Waterstof Booster is gestart, SNN heeft subsidie verstrekt

Het bouwen van een innovatief ecosysteem voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof in Groningen, Drenthe en Fryslan. Dát staat centraal in het samenwerkingsproject de Groene Waterstof Booster van de Hanzehogeschool Groningen en verschillende noordelijke bedrijven. Het project dat gehuisvest is op EnTranCe – Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen, draagt hiermee bij aan de beweging naar een circulaire, duurzame economie. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ondersteunen dit initiatief gezamenlijk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Daarvan komt ruim € 750.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).