Blog

Waterstof vereist grenzeloze samenwerking

Daar zit je dan, begin september in een goed restaurant, naast Peter den Oudsten, burgermeester van Groningen, senator Westhagemann, minister van Economische zaken van de deelstaat Hamburg, tegenover wethouders Broeksma en de Rook en diverse ander gasten. Hoog gezelschap dus. Het onderwerp is, hoe kan het ook anders, waterstof. 

Blog

Is waterstof een “gamechanger” voor thuis?

Op dit ogenblik wordt waterstof door velen gezien als de heilige graal voor de energietransitie. Waterstof, en dan bedoel ik de groene/duurzame versie, zal zeker een belangrijk onderdeel van onze toekomst worden. De reden is heel simpel: waterstof kan als energiedrager de door zon en wind opgewekte elektrische energie opslaan totdat deze op een ander moment weer nodig is. Zeker nu de accutechnieken vaak nog niet toereikend zijn kan waterstof een oplossing bieden. Ted Wildenberg maakt de balans op.

Blog

Opening Hystock

Op woensdagochtend 26 juni 2019 heeft Koning Willem-Alexander in het Groningse Veendam de groene waterstofinstallatie HyStock van Gasunie geopend. Deze installatie vormt de start van een toekomstige waterstofketen, waarin groene energie wordt geconverteerd, opgeslagen en getransporteerd naar afnemers. Een belangrijke en concrete stap op weg naar een duurzaam, CO2-neutraal Nederland. Onze collega Ted Wildenberg was aanwezig tijdens de opening en heeft een verslag hiervan opgetekend.