Blog

Deelname aan het waterstofdebat van Gasunie | blog door Lieke Kas

Zodra de uitnodiging binnen was, had ik eventjes paniek, maar ik voelde mij ook ontzettend vereerd. Op 4 maart 2021, mocht ik in Den Haag live deelnemen aan het waterstof debat, met negen andere studenten en vier (kandidaat-) Tweede Kamerleden, georganiseerd door Gasunie. In eerste instantie had ik mij aangemeld om het debat online te volgen, omdat deze nog wel eens van pas kon zijn voor het vak ‘In dialogue about energy’ van mijn master. Zoveel kennis had ik niet over dit onderwerp, dus ging ik gauw aan de slag om informatie te verzamelen.

Blog

“Een werkend product voor je zien staan: dat maakt het erg concreet en daarmee leuk!”

Interview projectgroep zonnesimulator EnTranCe, Vincent van Rijn en Mike van der Elst – Vorig jaar hebben docenten Oscar Grooten en Peter Noordhuis het project opgestart met een eerste lichting studenten. Zij hebben het literatuuronderzoek gedaan. Wat moet er nog gebeuren, wat zijn de formele eisen van de opdrachtgever (EnTranCe) en hoe kunnen we hieraan voldoen?

Blog

De rol van de gemeente bij de implementatie van warmtenetten op grond van de Warmtewet 2.0 | een blog door Elynn Vulic (IWP)

Het klimaat gaat steeds verder achteruit. Om deze reden moet verdere opwarming van de aarde worden tegengegaan. Om deze reden is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de wereldwijde opwarming onder de 2 ˚C te houden. Nederland is akkoord gegaan met het Klimaatakkoord van Parijs en heeft daarna een nationaal Klimaatakkoord opgesteld waarin het doel is gesteld om de nationale broeikasgasuitstoot ten opzichte van het jaar 1990 in 2030 met 49% te reduceren. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zullen vele gebouwen en woningen van het aardgas af moeten.

Blog

Een duurzame collectieve warmtevoorziening op Ameland | Een blog door Jan Drenth (IWP)

De aarde warmt op en daar moet iets aan gedaan worden. De energietransitie helpt in het stoppen van de opwarming van de aarde en daarom heeft Ameland samen met de andere Waddeneilanden de ambitie uitgesproken om voorop te lopen in de energietransitie. De doelstelling van Ameland is om hierin 15 jaar verder dan de rest van Nederland te zijn.

Blog

Vette pech in Meeden, wellicht, maar niet door de windmolen als gifmenger

De energietransitie is voor ons allemaal een enorme opgave. We zijn met z’n allen echte energieslurpers, gebruiken overal energie voor die voor meer dan 80 procent wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Gelukkig voor onze regio wordt de gaswinning in Groningen stilgelegd, maar dan moeten we op andere manieren voldoende energie opwekken om in onze energieverslaving te voorzien. Zonnepanelen en windmolens leveren nu nog lang niet genoeg om onze behoefte te bevredigen, daar is veel meer voor nodig. Maar daar horen, naast andere vormen van fossielvrije energie, zeker ook meer windmolens en zonneparken bij.

Blog

Routekaart voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed | een blog door Wouter Wiering (IWP)

Zoals we allemaal wel weten verandert het klimaat door de toename van CO2-uitstoot. Daarom zijn er maatregelen nodig om CO2 te verminderen. Maar liefst 34% van de CO2 wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving en daar valt ‘maatschappelijk vastgoed’ van gemeenten ook onder. De gemeenten hebben de opdracht gekregen om te komen met een gemeentelijke routekaart om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een routekaart waarin de eigen bijdrage in de verduurzamingsopgave wordt beschreven. Maar hoe doen gemeenten dat eigenlijk?