Blog

Routekaart voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed | een blog door Wouter Wiering (IWP)

Zoals we allemaal wel weten verandert het klimaat door de toename van CO2-uitstoot. Daarom zijn er maatregelen nodig om CO2 te verminderen. Maar liefst 34% van de CO2 wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving en daar valt ‘maatschappelijk vastgoed’ van gemeenten ook onder. De gemeenten hebben de opdracht gekregen om te komen met een gemeentelijke routekaart om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Een routekaart waarin de eigen bijdrage in de verduurzamingsopgave wordt beschreven. Maar hoe doen gemeenten dat eigenlijk?

Blog

Versnelling van de energietransitie door middel van Serious Gaming

Stel je voor dat je de mogelijkheid hebt om een burgemeester te zijn en een hele stad te veranderen naar een meer duurzame plaats, hoe zou je dan de vervuiling, de energetische productiviteit en het geluk van de bevolking in evenwicht brengen? Reis terug in de tijd en stel je voor dat je een superheld bent met superkrachten die de planeet kan redden van totale vernietiging. Hoe zou het voelen om controle te hebben over menselijke beslissingen en natuurkrachten die leiden tot koolstofvervuiling en andere effecten op het milieu?

Blog

Toekomstbestendige herontwikkeling volgens 'het open bouwen principe' | een blog door Nynke Hoomans (IWP)

Waarom bouwen we vastgoed om dit vervolgens na veertig jaar weer te slopen? Deze vraag hield mij bezig toen ik begon aan mijn afstudeeronderzoek over het toepassen van open bouwen op bestaande bouw. Vastgoed wordt vaak niet voor de maximale levensduur gebruikt, omdat de functie niet meer voldoet aan de vraag vanuit de markt. Hierdoor is de bouw verantwoordelijk voor 42 procent van de totale afvalproductie in ons land. We moeten deze inefficiënte manier van bouwen veranderen naar een meer toekomstbestendige manier van bouwen, een flexibele manier.

Blog

Hoe kan ik mijn elektriciteit kwijt? | Een blog door Daan Hardeman (IWP)

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? De mogelijkheden zijn legio. Minder energie verbruiken, huizen isoleren, een elektrische auto kopen en ga zo maar door. Maar wat als we de energie die al aanwezig is, slimmer gaan verdelen? EnTranCe wilde hier meer over weten, en wel de juridische kant van dit verhaal.

Blog

Duurzaam met warmte omgaan op de Vleijen | Een blog door Leen Al Omar Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan (IWP)

In Nederland hebben we in de wintermaanden warmte nodig voor het verwarmen van onze huizen. Momenteel doen we dit op gas, maar hoe kunnen we die warmte nou op een duurzame manier vergaren? Dat is een groot vraagstuk waar wij voor staan als onderzoeksteam. Wij gaan kijken hoe we warmte in de zomer kunnen opwekken en opslaan in het recreatiegebied de Vleijen gelegen op Ameland. Het onderzoeksteam bestaat uit Leen Al Omar Al Baraze, Rob Visser en Ruth van der Laan.

Blog

Duurzame netwerken en toeval | Een blog door Ted Wildenberg

De bovenstaande titel vergt eerst wat uitleg alvorens ik in ga op de inhoud. Met duurzame netwerken bedoel ik niet een groen waterstof leidingnet of een groene stroom netwerk. Nee, ik bedoel hier het sociale netwerk mee waar vooral veel kennis gedeeld wordt en relaties tot stand komen op het gebied van duurzaamheid.