Nieuws

Succesvol verduurzamen? Leer eerst je wijk kennen!

Op 15 februari 2023 organiseert EnTranCe - Centre of Expertise Energy de kennisbijeenkomst “Succesvol verduurzamen? Leer eerst je wijk kennen!” Het evenement is interessant voor organisaties die zich bezighouden met verduurzamingsprojecten in wijken, zoals woningcorporaties, wijkverenigingen, gemeentes en lokale energie coöperaties.

Barn Talk

Terugblik: Barn Talk met Helga van Leur

Aanpakken, aanpassen en accepteren. Dat is de duidelijke boodschap die Helga van Leur meegeeft aan het publiek van de Barn Talk om een veilige toekomst te realiseren voor toekomstige generaties. Als we de veilige en comfortabele leefomgeving willen behouden die we nu gewend zijn, dan is er verandering nodig en die verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal.

Blog

Maatschappelijke acceptatie van waterstof terwijl we er weinig verstand van hebben

In zijn algemeenheid wordt gesuggereerd dat de acceptatie van waterstof verbeterd kan worden door de kennis ervan te vergroten. Echter, uit nationaal en internationaal onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van waterstof blijkt dat de kennis van waterstof beperkt is maar dat men in het algemeen positief staat tegenover waterstof.

Nieuws

Globale energietransitie Summerschool

Of je nu studeert voor professional in business, sociologie, rechten of een ander vakgebied, klimaatverandering en energietransitie is iets wat ons allemaal raakt. Bedrijven, huishoudens en gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de energietransitie. Deze zomercursus is erop gericht studenten uit alle disciplines inzicht te geven in de basisprincipes van energietransitie en het speelveld daarvan, samen met de vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan (lokale) energietransitie-initiatieven.

Nieuws

Groningen Stroomt Door van start op bedrijventerrein Westpoort: meer mogelijk door slimmer gebruik van ruimte op het stroomnet

Op 19 januari is het samenwerkingsproject Groningen Stroomt Door van start gegaan. Bedrijvenverenigingen, Enexis Netbeheer, EnTranCe – Centre of Expertise Energy en de gemeente Groningen werken hierin samen aan slimme(re) benutting van het elektriciteitsnet. Het startsein voor Groningen Stroomt Door betekent dat het samenwerkingsproject van start gaat met een pilot op bedrijventerrein Westpoort. Met dit initiatief wordt in beeld gebracht wat en wanneer het (piek)verbruik van bedrijven is, net als hun concrete toekomstplannen voor verduurzaming. Bij een succesvol verloop van het project op bedrijventerrein Westpoort, kan deze werkwijze ook op andere terreinen in de gemeente Groningen starten.

Barn Talk

Barn Talk 1 februari | Bedrijven in de energie-file

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt vol. De snelle toename van warmtepompen, laadstations, elektrificatie van bedrijven en industrie hebben geleid tot een explosie in de vraag naar elektriciteit. Tegelijkertijd is ook het aanbod van elektriciteit door meer zon- en windparken. Het elektriciteitsnet kraakt in zijn voegen en schiet soms te kort. Kan het net alle bedrijven op ieder moment voldoende energie leveren? Kunnen we dat met het huidige elektriciteitsnet ? En zo ja, hoe dan? Zo nee, wat kunnen we als bedrijven zelf doen om onafhankelijk hiervan te zijn? Dat zijn de vragen die centraal staan in de Barn Talk van 1 februari.