Barn talk

Barn Talk 3 maart | Politiek: Wie geeft de burger de regie over zijn energie?

Politieke partijen in debat over hun beloftes m.b.t. energietransitie Wat gaat de politiek doen aan de energietransitie? Op welke wijze willen zij invulling geven aan het nationale Klimaatakkoord? En wie geeft de burger zelf (zoveel mogelijk) de regie over zijn energie, nu en in de toekomst? Burgers willen weten wat er op 17 maart te kiezen valt als het gaat om het klimaat. Barn Talk springt op deze behoefte in met als motto: People in Power.

Blog

“Een werkend product voor je zien staan: dat maakt het erg concreet en daarmee leuk!”

Interview projectgroep zonnesimulator EnTranCe, Vincent van Rijn en Mike van der Elst – Vorig jaar hebben docenten Oscar Grooten en Peter Noordhuis het project opgestart met een eerste lichting studenten. Zij hebben het literatuuronderzoek gedaan. Wat moet er nog gebeuren, wat zijn de formele eisen van de opdrachtgever (EnTranCe) en hoe kunnen we hieraan voldoen?

Blog

De rol van de gemeente bij de implementatie van warmtenetten op grond van de Warmtewet 2.0 | een blog door Elynn Vulic (IWP)

Het klimaat gaat steeds verder achteruit. Om deze reden moet verdere opwarming van de aarde worden tegengegaan. Om deze reden is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de wereldwijde opwarming onder de 2 ˚C te houden. Nederland is akkoord gegaan met het Klimaatakkoord van Parijs en heeft daarna een nationaal Klimaatakkoord opgesteld waarin het doel is gesteld om de nationale broeikasgasuitstoot ten opzichte van het jaar 1990 in 2030 met 49% te reduceren. Om dit doel te kunnen verwezenlijken zullen vele gebouwen en woningen van het aardgas af moeten.

Nieuws

Ondersteuning gemeente belangrijk voor succes lokale energie initiatieven

Uit onderzoek naar lokale energie initiatieven (LEI) in de provincie Groningen blijkt dat deze vooral een kans van slagen hebben als zij ondersteund worden door hun gemeente. Om succesvol te zijn hebben de initiatieven ook betrokken bewoners nodig en een sociaal netwerk dat ingeschakeld kan worden. De projecten drijven vaak op de kracht en inzet van een kleine groep enthousiaste deelnemers. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd door lector Carina Wiekens en onderzoeker Lynette Germes van het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society van de Hanzehogeschool Groningen.

Blog

Een duurzame collectieve warmtevoorziening op Ameland | Een blog door Jan Drenth (IWP)

De aarde warmt op en daar moet iets aan gedaan worden. De energietransitie helpt in het stoppen van de opwarming van de aarde en daarom heeft Ameland samen met de andere Waddeneilanden de ambitie uitgesproken om voorop te lopen in de energietransitie. De doelstelling van Ameland is om hierin 15 jaar verder dan de rest van Nederland te zijn.

Nieuws

Energie voor de buurt uit lokale biomassa? Haalbaarheidsstudie ontvangt KIEM 2020 subsidie

Elke gemeenschap zijn eigen Energy Transition Centre, waar lokale biomassa wordt verwerkt tot groene energie en compost. Dat is de toekomstdroom van onderzoekers Annet Jantien Smit en Jan-Peter Nap, die voor de haalbaarheidsstudie naar hun concept EnTranCe-for-a-Community recent door SIA een KIEM 2020 subsidie toegekend kregen.