Nieuws

Vacature: Research coördinator onderzoeksprogramma ‘Lokale en regionale energiestrategieën’

Ben jij een praktijkgerichte senior onderzoeker die goed is in het bouwen van bruggen tussen disciplines en mensen om de agenda op het integrale thema ‘Lokale en regionale energiestrategieën’ vorm te geven? Dan is deze functie echt iets voor jou!

Nieuws

Vacature: Lector duurzame gassen en brandstoffen

Ben jij een verbindend leider en zet je vernieuwend praktijkgericht onderzoek op? En heb je kennis van van productie, opslag en toepassing van duurzame brandstoffen? Dan is dit een uitdagende functie voor jou!

Nieuws

Hoeveel energie loop je mis door een vogelpoep op je zonnepaneel?

Een grote (ganzen?)poep op een van de panelen op EnTranCe triggerde een mini-onderzoekje naar het effect daarvan op de opbrengst van dat zonnepaneel. Ook hebben we bestudeerd hoelang de vogelpoep blijft zitten en dus hoelang het zonnepaneel last heeft van een lagere opbrengst.

Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat burgers bijdragen aan biodiversiteitsherstel?

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het is daarom noodzakelijk te werken aan biodiversiteitsherstel, onder andere om ons voor te bereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aan te passen. Maar hoe betrek je burgers daarbij en zorg je ervoor dat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen? Een consortium van hogescholen, gemeenten en stichtingen doet onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers. Een gesprek met lector dr. ir. Jetske de Boer van Aeres Hogeschool en projectleider dr.ir. Derk-Jan Stobbelaar van Hogeschool van Hall Larenstein.

Barn Talk

Barn Talk 12 april | Towards Renewable Molecules

Een Barn Talk over de moleculaire revolutie in energie en grondstoffen.

Nieuws

Vacature: Docent-onderzoeker economische vraagstukken in de energietransitie

Heb jij ervaring met het maken van economische analyses? En wil je bijdragen in ons team aan het versnellen van de energietransitie? Dan is dit de functie voor jou!