Blog

Energieopslag voor een betere balans op het net, systeemintegratie op kleine schaal

Mijn opa en oma hadden een moestuin. Ze verbouwden aardappelen en groente voor eigen gebruik. ’s Zomers was er volop verse groente en alles wat niet werd opgegeten werd geweckt en opgeslagen in de kelder. Hiermee kwamen ze de hele winter door. Voor de kachel gold hetzelfde: er was een grote kolenloods met daarin de ‘warmtevoorraad’ voor de koude winterperiode. Alleen stroom werd op vraag geleverd via het stroomnet.

Nieuws

Hoogeveen vraagt hulp Hanzehogeschool in zoektocht naar draagvlak waterstofwijk

De waterstofwijk Erflanden in Hoogeveen moet innovatief en duurzaam worden. In totaal moeten 427 woningen worden afgekoppeld van het aardgas en overgaan op waterstof. Om draagvlak te creëren voor het project heeft de gemeente Hoogeveen de hulp van de Hanzehogeschool uit Groningen ingeschakeld. Bron: RTV Drenthe

Nieuws

Vijf vragen aan de Toekomst: Lieke Kas (interview Gasunie)

De Gasunie publiceerde onlangs een interviewreeks met jongeren over het energiesysteem van de toekomst, de weg naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. Hoe denken jongeren hier eigenlijk over? In hun rubriek ‘Vijf vragen aan de Toekomst’ spreken ze jongeren tussen de 18 en 27 jaar die hun visie op de energietransitie geven. Op woensdag 24 maart 2021 spraken ze 'onze' Lieke Kas (24 jaar), student Energy for Society aan de Hanzehogeschool Groningen.

Blog

Blog Martien Visser: Netbeheerders schetsen vier toekomstscenario’s integrale infrastructuur

Op 29 april hebben Gasunie, TenneT en de regionale netbeheerders de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) gepresenteerd. Dat was hard nodig. Weliswaar heeft Nederland in haar klimaatwet vastgelegd dat haar CO2-emissie in 2050 met 95% moet zijn gedaald, maar we weten nauwelijks wat dat betekent. Zo stopt de Klimaat en Energieverkenning (KEV) van het PlanBureau Leefomgeving (PBL) al in 2030. Het Klimaatakkoord kijkt ook nauwelijks verder en stuurt naar -49% CO2 in 2030. Evenzo baseerde het PBL bij haar doorrekening de plannen van de politieke partijen haar oordeel op hun score voor 2030. Een ernstige zaak.