EnTranCe als springplank en matchmaker voor innoverende bedrijven in energiesector

Samen innoveren in de wereld van de warmtepompen: dat doen het Groningse Envitron en Durocan uit Eindhoven sinds kort. De twee partijen werden aan elkaar gekoppeld door engineer Ted Wildenberg van EnTranCe en dit bleek een gouden match, de besturing van de warmtepomp van Durocan had nog wat finetuning nodig en hiervoor bleek Envitron geschikt.

Begin 2020 heeft Durocan zijn innovatieve warmtepomp uitvoerig getest in praktijksituaties binnen het HEAT House van EnTrance. De warmtepomp is een uitzonderlijk stille lucht/water hoge temperatuur warmtepomp die CO2 inzet als koudemiddel. Wat er nog aan de warmtepomp ontbrak, was een meer geavanceerde sturing waarbij o.a. de warmtepomp op delta T zichzelf automatisch instelt en daardoor een hoger rendement haalt. Wildenberg merkte op dat er verbeteringen mogelijk waren aan de besturing en stelde Durocan voor aan Envitron: een bedrijf opgezet door oud-Hanze studenten.

Envitron bleek geïnteresseerd en zette hun technologie in om de besturing verder te optimaliseren, hiervoor ontwikkelden zij nieuwe besturingssoftware. Omdat beide bedrijven het belangrijk vinden dat er zo goed mogelijk gebruik gemaakt wordt van duurzame energie, was een logisch gevolg om na te denken over de energetische optimalisatie van een warmtepomp. De uitdaging: geen comfortverlies maar wel minder stroomverbruik én een kortere installatietijd oftewel: lager installatie- en stookkosten met hetzelfde comfort.

Het huidige concept van de partners, Autotune, bestaat uit een warmtepomp die zichzelf inregelt. Dit gebeurt op basis van een nieuwe controller van Envitron. Interessant omdat hiermee de installatietijd wordt verkort en er een rendementswinst op het stroomverbruik tot wellicht wel 10% te behalen valt. Met de ontwikkeling van dit concept willen Durocan en Envitron inspelen op de verduurzaming bij bijvoorbeeld woningcorporaties. Het idee voor het ontwikkelen van de Autotune kwam wederom bij Wildenberg vandaan: “Het is mooi om te zien dat ze dit nu aan het ontwikkelen zijn en op de markt willen gaan brengen. Zo is EnTranCe wederom een echte springplank voor innoverende bedrijven in de energietransitie!”, aldus de business developer.

Inmiddels is er een opstelling gebouwd waarmee de ontwikkelde sturing uitvoerig kan worden getest en qua prestaties kan worden vergeleken met een conventioneel systeem.In de tussentijd hebben zich meerdere geïnteresseerde partijen gemeld die mee willen denken over de verdere ontwikkeling van het systeem. Er zal een pilot worden gestart waarin het Durocan systeem wordt voorzien van Autotune, zodat kan worden gemeten wat de invloed is op de installatietijden en wat de rendementswinst in de praktijk is.

Taal selecteren: