Nieuw onderzoek H2GROw moet zorgen voor een waterstofketen

Om de CO2 uitstoot van de mobiliteitssector te verminderen is behalve elektrisch rijden ook het rijden op waterstof een mogelijkheid. Indien de waterstof op een schone manier wordt geproduceerd kan de waterstofauto of –bus bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In samenwerking met Holthausen, de Gasunie en Century ontwikkelt de Hanzehogeschool Groningen een zogenaamde hernieuwbare waterstofketen. Op de locatie Zuidwending heeft de Gasunie 1 MW aan zonnepanelen geïnstalleerd waarvan de elektriciteit wordt gebruikt om waterstof te produceren. Holthausen zal zich richten op het transport van deze waterstof naar een vulstation. Century gaat voertuigen voorzien van een waterstoftank en een brandstofcel zodat deze op waterstof kunnen rijden. Er zal zo ervaring worden opgedaan met een well-to wheel waterstofketen. Onderzoekers Bart ter Veer en Leo Heijne van de Hanzehogeschool Groningen zullen van dit project een maatschappelijke kosten-batenanalyse maken waarbij alle effecten van het rijden op waterstof worden meegewogen.

Taal selecteren: