Nieuw lectoraat Hanze onderzoekt gedrag en communicatie richting duurzame samenleving

​Veranderen naar een duurzamere samenleving slaagt niet zonder aandacht voor sociale, communicatie- en gedragsaspecten. Dat stellen dr. Carina Wiekens en dr. Wim Elving. Binnen hun lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society onderzoeken zij communicatieprocessen, sociaal maatschappelijke processen en gedragsverandering binnen de transitie naar een groenere samenleving. Beide lectoren worden op donderdagmiddag 24 januari officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur.

​Met het lectoraat onderschrijft de Hanzehogeschool het belang van sociale en maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving. Samen met de al aanwezige technische, juridische en economische kennis draagt het lectoraat via praktijkgericht onderzoek bij aan educatie en innovaties ten behoeve van een duurzamere samenleving. Het lectoraat heeft zich al bewezen in succesvolle projecten als 10.000 Duurzame Huishoudens, de We-Energy Game, Bedrijfkracht, R-Link en Samen Besparen.

Sustainable Society Event

Voorafgaande aan de lectorinstallatie vindt het Sustainable Society Event plaats. Hier worden in het bijzijn van de gedeputeerden van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, verschillende belangengroeperingen en vertegenwoordigers van middelbaar onderwijs de resultaten van de omvangrijke projectenportefeuille gepresenteerd. Studenten laten zien hoe zij bijdragen aan een duurzame samenleving door innovatieve ideeën te pitchen en er worden nieuwe projecten gelanceerd rondom het thema energiearmoede.

Klimaatdepressie

Tijdens het Sustainable Society Event is er ook een pop-up Barn Talk over klimaatdepressie. Onder leiding van Hink-Jan Apotheker zetten prominenten uit de overheid, het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven zich in om mensen met klimaatdepressies. Dan gaat het bijvoorbeeld over zorgen over de snelheid waarmee veranderingen tot stand komen of energiearmoede die op kan treden door het verhogen van prijzen.

Kijk voor meer informatie over het Sustainable Society Event op www.hanze.nl/sse2019

Bekijk hier alvast een teaser over het lectoraat:

Dr. Carina Wiekens en Dr. Wim Elving – Lectoraat Communication, Behaviour & The Sustainable Society (1 minuut) from Hanzehogeschool Groningen on Vimeo.

Taal selecteren: