Met €700.000 euro RAAK-subsidie efficiënter van gras naar groen gas

Voor een project waarin de innovatieve productie van groen gas uit moeilijk te verwerken biomassa als berm- en natuurgras centraal staat heeft het lectoraat van dr. ir. Jan-Peter Nap van de Hanzehogeschool Groningen vanuit het SIA-Raak-PRO programma 700.000 euro subsidie gekregen.

Genoeg groen gas
De overgang naar een duurzame samenleving is een grote uitdaging voor Nederland: de gaswinning in Groningen die wordt stopgezet vanwege de aardbevingsproblematiek, de klimaatdoelen om de CO2-uitstoot te verminderen en de tegelijktijdige groei van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit in de samenleving. In de energietransitie kan groen gas, biogas dat geschikt is gemaakt voor het Nederlandse gasnet, een grote rol spelen op voorwaarde dat er voldoende groen gas wordt geproduceerd. Een urgente uitdaging waar het project Why Care More (Waste, Hydrogen and Carbon Dioxide: improved Reactors and Micro- organisms for Renewable Energy applications) aan bij gaat dragen.

Lastige biomassa
Door vergisting van biomassa kan biogas worden geproduceerd, een mengsel van de gassen methaan (aardgas) en kooldioxide. Hieruit wordt groen gas (de methaan) gehaald. Door het toenemende aantal toepassingen van biomassa zal de beschikbaarheid van biomassa verder onder druk komen te staan. Het zou helpen als de opbrengst van groen gas uit moeilijk te verwerken biomassa omhoog kan. Het project van het lectoraat Life Sciences & Renewable Energy gebruikt berm- en natuurgras als bron van biomassa.  Door nieuwe samenstellingen van samenwerkende micro-organismen direct uit de pens van de koe, kan gras naar verwachting efficiënter worden omgezet in biogas. Deze micro-organismen zijn beter aangepast aan de afbraak van gras.  De inzet van kleine hoeveelheden zuurstof voor de betere afbraak van het gras wordt onderzocht. Om de opbrengst van biogas verder te maximaliseren wordt vervolgens groene waterstof gebruikt om de kooldioxide in biogas ook om te zetten in  methaan. Zo wordt direct groen gas verkregen. Groene waterstof komt uit water door elektrolyse met behulp van duurzame energie. Het project gaat nieuwe bioreactoren (vergisters) ontwerpen om de efficiëntie en productiesnelheid van biogas te verhogen en bedrijfsmodellen ontwikkelen voor de verbeterde biogastechnologieën.

Bijdrage aan onderzoek en onderwijs
Met het project levert het lectoraat een bijdrage aan de ontwikkeling van een geschikte infrastructuur voor onderzoek naar en onderwijs over de productie van groen gras uit biomassa. Het onderzoek wordt geïntegreerd met minstens vijf verschillende curricula van de Hanzehogeschool Groningen op  bachelor- en masterniveau. Naast de Hanzehogeschool zijn verschillende partners bij het project betrokken, te weten de Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition, GastTerra, Provincie Drenthe, BioclearEarth, DMT Environmental Technology en ENKI Energy. De partijen dragen zelf ook bij aan het onderzoek: de totale omvang van het project is 1.5 miljoen euro. Alle partijen willen graag door middel van dit onderzoek bijdragen aan een efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa.

Taal selecteren: