Make impact with your (graduation) project!

Would you like to make a difference with your (graduation) project for a sustainable future? Find your project at ENTRANCE Learning Communities (NL in artikel)

ENTRANCE Learning Communities - stage en afstudeeronderzoeken Hanzehogeschool Groningen

(Nederlands onder de tekst)

Come to the graduation lunch meeting of the ENTRANCE Learning Communities on May 25th at 12.00. Discuss your wishes with our researchers and the work field.

  • Engage with work field representatives and researchers over a delicious lunch and …;
  • find an internship or (graduation) project tailored to your wishes and needs …;
  • which will enable you to realise social impact and boost your career!

Location: Energy Barn, Zernikelaan 17 (on the Zernike Campus) Groningen.

Would you like to be inspired by existing projects? Go to this page.


Kom dan op 25 mei om 12.00 uur naar de afstudeer-lunchbijeenkomst van de ENTRANCE Learning Communities en bespreek jouw wensen met onze onderzoekers én het werkveld.

  • Ga in gesprek met werkveldvertegenwoordigers en onderzoekers tijdens een heerlijke lunch en …;
  • vind een stage- of (afstudeer)onderzoek die afgestemd is op jouw wensen en behoeften…;
  • waarmee je maatschappelijk impact realiseert en jouw carrière een boost geeft!

Locatie: Energy Barn, Zernikelaan 17 (op de Zernikecampus) Groningen.

Inspiratie vinden in bestaande onderzoeken? Ga naar deze pagina.

Taal selecteren: