Lectorinstallatie dr. Daisy Tempelman

Op 21 maart 2023 wordt ​dr. Daisy Tempelman geïnstalleerd als lector juridische vraagstukken binnen de energietransitie. Als lector maakt Daisy Tempelman onderdeel uit van EnTranCe – Centre of Expertise Energy en is ze verbonden aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Programma

15:30 uur – Ontvangst
16.00 uur – drs. Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur
16:15 uur – Film en lectorale rede mr. dr. Daisy G. Tempelman
16.40 uur – Installatie
16.45 uur – mr. drs. Suzanne van der Woude, dean Instituut voor Rechtenstudies
17:00 uur – Receptie (tot 18:00 uur)

Symposium “De rol van het recht in de energietransitie”

Voorafgaand aan de installatie organiseert het lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken binnen de energietransitie vanaf 13:30 uur een symposium “De rol van het recht in de energietransitie”. Tijdens dit voorprogramma delen Kristel Lammers (Directeur Nationaal Programma RES), Prof. Dr. Hans Vedder (Rijksuniversiteit Groningen) en Nienke Homan (CEO Impact Hydrogen) hun visie op dit onderwerp vanuit het perspectief van de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven. De dagvoorzitter is mr. Bert de Jonge, lector Juridische Vraagstukken binnen de energietransitie. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u aan het symposium deelneemt.

mr. dr. Daisy G. Tempelman

Daisy Tempelman schreef haar proefschrift “Alternatieve Gassen en Aansprakelijkheid” over de aansprakelijkheid rondom groen-gas invoeding en waterstofbijmenging, dat zij 31 maart 2017 verdedigde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds september 2017 is Daisy werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen en sindsdien als hogeschooldocent voorloper en aanjager van het thema ‘energie’ binnen het onderwijs en onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 1 december 2021 is Daisy lector Juridische Vraagstukken binnen het lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken binnen de energietransitie. De leeropdracht voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van wet- en regelgeving omtrent de energietransitie. Verder is ze medeoprichter van de vereniging Vrouwen in Energie Noord-Nederland (VIEN), onafhankelijk juridisch adviseur en vaste auteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE) en het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (TCRHP).

Lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken binnen de energietransitie

Het lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken binnen de energietransitie is gericht op de juridische inkadering binnen de energietransitie. Denk hierbij aan de volgende vraagstukken: hoe zijn de te onderscheiden energiedragers en feitelijke energie juridisch gekaderd? Welke rol speelt het Europees Recht in de energietransitie? Kun je mensen verplichten van het gas af te stappen? Wie bepaalt dat? Hoe kun je sturen in maatregelen gericht op adaptatie en verandering en welke (bestuurlijke) ruimte hebben lokale overheden? Het lectoraat opereert op het snijvlak van beleid en wet- en regelgeving rond energie. Vanuit deze focus bouwt het mee aan de positie van de Hanzehogeschool Groningen als noordelijk knooppunt voor toegepast onderzoek.

Het lectoraat maakt onderdeel uit van EnTranCe – Centre of Expertise Energy en is verbonden aan het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen.

Locatie

Hanzehogeschool Groningen
EnTranCe – Centre of Expertise Energy
Energy Barn, Zernikelaan 17
9747 AJ Groningen

U kunt gebruik maken van de parkeerplaats naast de Energy Barn.

Aanmelden

We ontvangen uw aanmelding voor de installatie en/of het symposium graag uiterlijk 16 maart.

Taal selecteren: