Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

Zeven lectoren bundelen hun krachten binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Ze ontwikkelden een gezamenlijke visie op de energietransitie en formuleerden een onderzoeksagenda. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

"Een visie wordt krachtiger als je die met elkaar deelt"
Lectorenplatform LEVE

De Nederlandse energievoorziening wordt steeds afhankelijker van variabele bronnen, zoals zon en wind. Deze laten zich niet sturen, waardoor de opwekking van energie niet overeenkomt met de vraag. Op het ene moment wordt te veel duurzame energie geproduceerd, op het andere moment te weinig.

Om dit probleem op te lossen is samenwerking cruciaal. LEVE brengt verschillende disciplines bij elkaar en redeneert vanuit een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Het lectorenplatform LEVE wordt ondersteund door het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE), Centre of Expertise Energy (EnTranCe) en de Topsector Energie (TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda en Systeemintegratie).

Waar werkt LEVE nu aan?

LEVE-lectoren werken momenteel aan 34 onderzoeksprojecten, die bijdragen aan het doel van het lectorenplatform: energie-evenwicht in 2030. Deze projecten zijn terug te vinden in de gezamenlijke onderzoeksagenda. Daarnaast wordt een aantal openbare white papers gemaakt, die kennis verschaffen over duurzame-energie-vraagstukken.

Betrokken partijen

Contact

Meer weten over het lectorenplatform? Stuur een e-mail naar info.leve@han.nl.

Taal selecteren: