Laat mensen ervaren dat H2 een verantwoord alternatief is

Met 20 partners werken wij vanuit EnTranCe | Centre of Expertise Energy samen aan 's werelds eerste waterstofwijk. Locatie: Hoogeveen. We bundelen als consortium onze expertise om waterstof toe te passen in de bebouwde omgeving: een grote stap in de energietransitie. Met als doel: aantonen dat H2 een schoon, veilig, comfortabel en betaalbaar alternatief is voor aardgas. Hoogeveen kan zo een voorbeeld worden voor andere woonwijken.

EnTranCe Business Developer Ted Wildenberg: “Zeker in oudere stadswijken is het onbetaalbaar om huizen goed te isoleren. Verwarmen met een warmtepomp is dan geen serieuze optie. Waterstof via het bestaande gasnet kan wél een oplossing zijn”. Dat dit geen fata morgana is, blijkt uit onderzoek. Wildenberg: “Het Nederlandse aardgasnetwerk verkeert in uitstekende conditie. Kleine aanpassingen zijn voldoende om dit netwerk te gebruiken voor het transport van waterstof. Natuurlijk zijn er aandachtspunten: zo is waterstof vluchtiger dan aardgas en kan het sneller weglekken. Maar met bijvoorbeeld detectiesystemen en periodieke controles kun je de veiligheid garanderen.”

Veiligheidsvoordelen
Ook Wildenberg ziet de maatschappelijke acceptatie van waterstof als grootste uitdaging. “In 70 jaar tijd zijn wij vertrouwd geraakt met aardgas. Een overstap naar waterstof brengt vragen met zich mee. Waterstof, dat is toch dat knalgas waarmee tijdens scheikundelessen werd geëxperimenteerd? En de Hindenburg, de zeppelin die boven New York explodeerde, die zat toch bomvol waterstof?”

Daarom is het belangrijk om mensen te laten ervaren dat H2 een verantwoord alternatief is. Sterker nog, er zitten zelfs veiligheidsvoordelen aan. “Het grootste veiligheidsissue bij aardgas is de koolstofmonoxide die bij onvolledige verbranding ontstaat: hierdoor vallen jaarlijks nog altijd gemiddeld tien slachtoffers. Waterstof bevat geen koolstof; het koolstofmonoxide gevaar kun je wegstrepen.”
——————————————————————–
In het Klimaatverdrag van Parijs hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius.

Het Nederlandse Klimaatakkoord is de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag; bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 te halveren, vergeleken met 1990. Hiervoor is een energietransitie nodig: de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. In de woningbouw is het einddoel om in 2050 alle woningen in Nederland van het fossiele aardgas af te sluiten. Het project Waterstof Hoogeveen wil een bijdrage leveren aan deze overgang.
——————————————————————-

Het hele artikel lezen kan hier.

Foto: DvhN | Willem Braam

Taal selecteren: