Kippen op stok | Een blog door Daniëlle Wiersema (IWP)

"Kippen op stok" is de titel van mijn onderzoek bij Innovatiewerkplaats EnTranCe. Een stageonderzoek naar de huisvesting van pluimvee in domes. Dit onderzoek is een onderdeel van Open Bouwen. “Open Bouwen met pluimvee?” zal u denken, jazeker. Veel pluimveehouderijen zijn niet duurzaam en niet diervriendelijk, de maatschappij streeft naar meer biologische producten. Er is een transitie nodig...

In deze transitie staat kleinschaligheid voorop, tijdens dit onderzoek gaat het om huisvesting van maximaal 250 kippen. Op dit moment ben ik nog steeds druk bezig met het onderzoek. Ik onderzoek de huisvesting van kleinschalige pluimveehouderij in domes en werk dit uit tot een schetsontwerp en een Programma van Eisen.

Het is erg belangrijk dat het pluimvee zich op zijn gemak voelt binnen en buiten de dome. Om voor biologisch pluimvee te gaan moeten de kippen voldoende uitloop kunnen hebben. Het doel is daarom ook om de omgeving van de domes mee te nemen in het onderzoek. De huisvesting van het pluimvee moet terug naar de basis. De natuurlijke habitat van het pluimvee moet uiteindelijk naar boven komen.

De domes die ontworpen zullen worden, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden; commerciële en non-profit organisaties kunnen beide gebruik maken van deze domes. Nonprofit organisaties als kinderboerderijen en zorgboerderijen kunnen deze domes goed gebruiken om de circulaire economie verder in gang te zetten. Ook zullen deze domes een onderdeel kunnen worden van een woonwijk. Omwonenden zouden hun groen-afval als kippenvoer kunnen geven en in ruil daarvoor eieren, vlees of mest terug te kunnen krijgen om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Ik zocht contact met de stakeholder van dit project, Herman Timmerman. Hij is pluimveespecialist in Nederland en Duitsland. Hij gaf mij informatie over pluimvee stallen en we hielden contact over hoe hij de transitie voor zich zag. Ik heb zowel van mijn opdrachtgever Ron de Vrieze als van Herman heel veel informatie gekregen over de laatste verbeteringen/ innovaties op het gebied van pluimvee en domes en heb geprobeerd hiermee tot een duidelijk schetsontwerp te komen. Samen zijn we eigenlijk tot een concept gekomen. Herman had veel input over hoe het er mogelijk uit zou kunnen komen te zien, gelukkig strookte zijn visie met die van mij.

Door de ronde vorm van de dome, en de natuurlijke behoeften van de kip, moet er goed gekeken worden hoe je die natuurlijke behoeften kan inpassen in de dome. In eerste instantie hebben we ervoor gekozen om een soort van piramide te maken in het midden van de dome. Eieren kunnen hier via een soort van trechter in een mandje terecht komen zodat eieren makkelijk kunnen worden weggehaald.

Ook bij medestudenten die met domes bezig zijn heb ik informatie verzameld. Veel van de studenten die een onderzoek naar de domes doen via EnTranCe zijn afstudeerders, daarbij ben ik nog een broekie. Zij konden mij vooral in het begin goed op weg helpen. De grootte, het materiaal, ik had geen idee waar te beginnen. Mede door de andere studenten in de ‘Learningcommunity’ heb ik veel extra informatie verkregen.

In het begin van deze periode lag dit onderwerp mij niet bepaald. Het verleggen van je interesses was een hele opgave, ik heb mij echt in de pluimveesector moeten verdiepen. Toch gaf dit mij extra motivatie om dit onderzoek tot een goed einde te laten komen. Ik heb op persoonlijk gebied echt een grens verlegd.

Daniëlle Wiersema is tweedejaarsstudent Built Environment en volgde haar stage (buitenwerkplaats) bij IWP EnTranCe

Taal selecteren: